ZAWIADOMIENIE O XXXV SESJI RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

0
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 18 lipca 2022 roku (poniedziałek), o godzinie 12:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w Sali obrad Rady Powiatu Nr 19 – zwołuję XXXV Sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI Kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja
 5. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Tarnobrzegu na obszarze Powiatu Tarnobrzeskiego za rok 2021.
 6. Interpelacje Radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a ) w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 2023 zadania pn. „Przebudowa  dróg  Powiatu Tarnobrzeskiego”.
  b) w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania zadań w roku 2023.
  c) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania zadania w roku 2023.
  d) w sprawie zniżki obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych (dotyczy ZS w Gorzycach, ZS Nr 2 w Nowej Dębie, SOSZW w Grębowie).
  e) w sprawie zmiany w wydatkach PFRON.
  f) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZZOZ w Nowej Dębie za 2021 rok.
  g) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2022 rok.
 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja na żywo

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji.

 

                                                                                                          PRZEWODNICZĄCY

                           RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

                                                                                                            /-/  Krystyna Rusin

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here