Relacja: XXV Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

0
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Minutą ciszy  Radni i Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego upamiętnili na ostatniej sesji odejście długoletniego samorządowca z terenu gminy Gorzyce, byłego wójta Stanisława Krawca. Sylwetkę zmarłego samorządowca przypomniał Dominik Szewc, przewodniczący Rady Powiatu Tarnobrzeskiego.    

Stanisław Krawiec miał 68 lat. Z zawodu inżynier budownictwa. Był pierwszym wójtem Gminy Gorzyce wybranym w demokratycznych wyborach do samorządu w 1990 roku. Swoją służbę na rzecz mieszkańców pełnił nieprzerwanie przez 16 lat. Był to najtrudniejszy okres budowania samorządności, lecz w oczach i sercach mieszkańców pozostanie jako ten, który budował i jednoczył ludzi. Był ciepły, serdeczny i oddany swoim mieszkańcom.

W pierwszej część obrad, radni zapoznali się ze stanem prowadzonych inwestycji na terenie poszczególnych gmina. O stanie zaawansowanych robót i zakończonych inwestycjach  radni i członkowie zarządu dowiedzieli się dzięki prezentacji ukazującej postęp prowadzonych i zakończonych robót.

Radni podjęli także kilka znaczących uchwał, w tym  uchwałę o udzieleniu dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ślęzakach, gmina Baranów Sandomierski w kwocie 20 tys. zł. na zadanie „Remont zabytkowego, drewnianego stropu Kościoła parafialnego  p.w. Wniebowzięcia NMP w Ślęzakach”, wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego.

Zabytkowy zespół kościoła parafialnego w Ślęzakach w Gminie Baranów Sandomierski wymaga pilnych prac budowlano – konserwatorskich. Parafia posiada prawomocną decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 2 listopada 2016 roku na przeprowadzenie prac budowlano – konserwatorskich w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Ślęzakach, polegających na remoncie i konserwacji zabytkowego, drewnianego stropu kasetonowego oraz decyzję Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 4 listopada 2016 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Prace budowlano – konserwatorskie pozwolą  przywrócić pierwotny, możliwy do osiągnięcia charakter obiektu. Przewidywane koszty realizacji prac budowlano – konserwatorskich wynoszą 715 000,00 złotych.

Ponadto radni podjęli uchwałę o  zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego finansowania w roku 2018 zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1127R – ulica Kościuszki  w Nowej Dębie. w kwocie do 400.000,00 zł  –  na częściowe sfinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1127R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie.

W związku z ogłoszeniem Wojewody Podkarpackiego o naborze wniosków na budowę/przebudowę/remont dróg lokalnych realizowanych w 2018 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 z terminem do 15.09.2017 roku. Powiat Tarnobrzeski zamierza złożyć wniosek dot. zadania  „Rozbudowa drogi powiatowej NR 1127R- ulica Koniuszki w Nowej Dębie w km 0+510 – 0+949,78 i 0+986,42 – 1+030”. W tych okolicznościach uwzględniając wysokość dotacji z Programem i pomoc finansową Gminy Nowa Dęba, przy kosztorysowej wartości zadania w wysokości 1.600.000,00 zł należy zaciągnąć zobowiązanie na 2018 r. w wysokości do 400.000,00 zł.

/Powiat

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here