Ruszyły prace projektowe na przebudowę ulicy Niżańskiej

6

16 grudnia Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zorganizował spotkanie w wersji zdalanej w sprawie rozpoczęcia prac projektowych przebudowy drogi wojewódzkiej 872 na odcinku Nowa Dęba – Nisko. To droga strategiczna dla tej części Podkarpacia ze względów gospodarczych, bo łącząca ośrodki gospodarcze (Nowa Dęba, Nisko, Stalowa Wola), ale także obronne – przebiega wzdłuż poligonu wojskowego.

Droga odcinkami była remontowana, lecz wymaga już gruntownej przebudowy. Przystąpienie PZDW do realizacji projektu przebudowy stwarza też szanse na uzupełnienie brakującej infrastruktury, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania tego ważnego ciągu komunikacyjnego.

W webinarium udział wzięli poseł Zbigniew Chmielowiec oraz samorządowcy: Majdanu Królewskiego – wójt Jerzy Wilk i Nowej Dęby – burmistrz Wiesław Ordon. Otwierający webinarium dyrektor PZDW Piotr Miąso na początku podziękował parlamentarzystom Zbigniewowi Chmielowcowi i Rafałowi Weberowi za zaangażowanie w pozyskanie znaczących funduszy dla samorządu wojewódzkiego, niezbędnych dla realizacji tak znacznego odcinka drogi (ponad 30 km).

W dalszej części spotkania online przedstawiciele projektanta – Zamojskiej Dyrekcji Inwestycji przedstawili ogólne założenia procesu projektowego i zakres specyfikacji do realizacji, przedstawiony przez PZDW. Po tym wystąpieniu głos zabrali zainteresowani samorządowcy. Burmistrz Wiesław Ordon w dyskusji przedstawił oczekiwania nowodębskiego samorządu, dotyczące ul. Niżańskiej: budowa ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenie drogi, budowa zatok postojowych z prawdziwego zdarzenia w Grabinie. Ponadto nawiązał do programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowanego w roku 2013 ze znacznym udziałem społeczności Porąb Dębskich, angażowanych przez śp. Kazimierza Skiminę. Przewidywał on m.in. budowę prawoskrętów z drogi krajowej nr 9 w stronę centrum miasta i z krajowej 9tki w stronę Niska.

Z kolei wójt Jerzy Wilk wskazał oczekiwania dotyczące realizacji przebudowy na terenie jego gminy, w Krzątce. Zaproponował, aby ciąg pieszo-rowerowy miał podobny wygląd jak w jego gminie wzdłuż DK 9 wraz z oświetleniem. Deklarował pomoc lokalnych samorządów dla projektantów w przypadkach trudnych czy spornych.

Dyrektor Miąso poinformował, że parametry ciągów pieszych będą w jednej i drugiej gminie podobne, zaś ich szerokość i wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi będą uzależnione od ruchu pieszych i rowerzystów na tej drodze oraz od analiz finansowych. Jeśli chodzi o zatoki, to przeanalizowany zostanie ruch autobusów w tym terenie. Nie przewidziano natomiast zmiany konfiguracji skrzyżowania DW 872 z DK 9, gdyż jest ono poza zakresem opracowania.

Projektanci poinformowali także o harmonogramie prac, z którego wynika, że na początku marca 2021 r. powinniśmy poznać koncepcję, zaś specjalne pozwolenie na realizację inwestycji drogowej winno być uzyskane w połowie 2022 r. Później nastąpi etap wykonawczy.

Przypomnijmy: starania o modernizację tej drogi trwały wiele lat. Już w roku 2013 PZDW przygotowywał program funkcjonalno-użytkowy, który miał być podstawą późniejszego projektu wykonawczego. Bardzo mocno w przygotowanie programu był zaangażowany ówczesny radny Rady Miejskiej z osiedla Poręby Dębskie, wspomniany już śp. Kazimierz Skimina. Inicjował on spotkania z mieszkańcami, szczególnie ul. Niżańskiej, dzięki czemu przygotowany dokument odpowiadał na ich oczekiwania, zwłaszcza w zakresie ciągu pieszo-rowerowego.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich po procesie oceny złożonych wniosków na wykonanie dokumentacji projektowej zaakceptował ofertę firmy ZDI Sp. z o.o. z Zamościa. Ma ona przygotować dokumentację projektową na przebudowę drogi wojewódzkiej 872 na odcinku Nowa Dęba – Nisko za kwotę 3 mln 272 tys. 436 zł 97 gr.

 

UMiG

6 KOMENTARZE

    • ronda nie, ale może zrobią estakadę na wyjeździe na prawo do Krzątki i drugą w kierunku na Rzeszów..

  1. Jeszcze obok tej drogi zrobic ścieżkę rowerową to by było super bo trasa w kierunku Alfredowki i dalej stała się bardzo niebezpieczna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here