Będzie plan zagospodarowania na nowodębskiej strefie

5
Pixaby

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2022 r. poz. 503) rozstrzyga Rada Miejska w drodze uchwały. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stosownie do zapisów ustawy rozpocznie tryb formalno-prawny sporządzenia planu. Podjęcie uchwały zostało poprzedzone sporządzeniem analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ustaleniem niezbędnego zakresu prac planistycznych. Teren proponowany do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje powierzchnię ok. 180 ha i jest położony w mieście Nowa Dęba. Na przedmiotowym obszarze nie występują obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Za opracowaniem planu przemawia konieczność wskazania nowych terenów przemysłowo – usługowo – składowych oraz określenia zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli wyznaczyć jednolite zasady zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno przestrzenną z równoczesnym uwzględnieniem relacji z otaczającym terenem i prawidłową obsługą komunikacyjną w powiązaniu z istniejącym i projektowanym układem drogowym. Z uwagi na powyższe, podjęcie uchwały w sprawie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uzasadnione.

5 KOMENTARZE

    • A ja na starej Trójce, a propos pomysłu, guano z tego będzie, najazd wieśniaków z ościennych gmin, roszczeniowe pokolenie, dwu leworęczne ludziki, przy wojennych uchodźcach to będzie słoma i śmierdzące onuce.

    • roszczeniowe pokolenie jest stare, wynosi z firmy narzędzia i wisi po ch… na związkach

      jak przychodzi młody i okazuje się normalny, to wymyślają pierdoły, że jakieś „dwie lewe” ręce itd.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here