Burmistrz Wiesław Ordon ponownie nie uzyskał wotum zaufania

86

Brak współpracy z Radą Miasta, nieudana próba obalenia przewodniczącego rady (tzw. pucz), niewłaściwa polityka kadrowa, w tym ponowne powołanie na dyrektora Domu Kultury Krystiana Rzemienia, oraz liczne zaniedbania w kierowaniu gminą to główne zarzuty jakie formułowali nowodębscy rajcowie wobec urzędującego burmistrza Wiesława Ordona. 

Podczas środowej, absolutoryjnej sesji Rady Miasta odbyło się dyskusja i głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza Wiesława Ordona. Konieczność procedowania takiego punktu wynika z obowiązujących przepisów prawa. Procedurę rozpoczyna przedstawienie przez urzędującego burmistrza „Raportu o stanie gminy”, po którym głos zabierają radni i mieszkańcy.

Przygotowany przez burmistrza Wiesława Ordona raport podzielony był na informacje finansowe, dotyczące mienia komunalnego, działań społecznych, infrastruktury komunalnej, realizacji uchwał Rady Miejskiej, partycypacji społecznej i współpracy, oraz funkcjonowania urzędu miasta i jednostek pomocniczych. W sporej części składa się z informacji statystycznych i danych pochodzących z dokumentów urzędowych. Z pełną treścią raportu można zapoznać się >>tutaj<<.

BURMISTRZ Z PIS UCZESTNICZY W ANTYPISOWSKIM PUCZU?
Po zaprezentowaniu treści dokumentu, odbyła się dyskusja radnych nad stanem miasta i gminy Nowa Dęba, oraz ocena działalności burmistrza za ostatni rok – Bardzo ważnym i przykrym wydarzeniem była próba odwołania przewodniczącego rady miasta i całego prezydium. Była to próba, którą podejmował pan burmistrz organizując jakiś spisek z osobami z rady, w tym lewicowymi aktywistami. Z tego co wiem pan burmistrz od niedawna jest członkiem PiS-u. I burmistrz który wstąpił do PiS chciał spowodować odwołanie prezydium rady, które zostało wyłonione z komitetu PiS. Czy to normalne? – pyta radny Paweł Grzęda. Zwraca również uwagę na „karanie” przez burmistrza okręgów wyborczych w których burmistrz Ordon przegrał wybory sam ze sobą. – Od wielu miesięcy apeluje do burmistrza by uporządkował pobocza na tej ulicy gdzie obecnie znajdują się sadzawki z wodą. Od miesięcy mieszkańcy i radni apelują o wysypanie kamienia na ulicy Ogrodowej by zapewnić dojazd do Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Pan burmistrz na złość mnie i mieszkańcom tego nie robi. Takich przykładów mogę podać bardzo wiele. Jestem gotowy zrobić te inwestycje za własne, prywatne pieniądze tylko niech pan burmistrz wyda mi taką zgodę!

O te zgodę radny zaapelował na sesji, jednak mimo kolejnych próśb jej nie uzyskał.  Zdaniem Pawła Grzędy kolejnym negatywnym działaniem burmistrza jest skłócanie mieszkańców i napuszczanie jednych grup na drugie – Miała odbyć się termomodernizacja budynku Kościuszki 106. To jest blok w moim okręgu wyborczym. Staram się tym wspólnotom mieszkaniowym pomagać, doradzać. Właśnie ruszyliśmy z ociepleniem bloku nr 108. I blok nr 106 też miał być ocieplany. Był gotowy wykonawca, był gotowy bank. Była też  zgoda wspólnoty w której gmina ma większość udziałów. I pan burmistrz to ocieplenie zablokował. Zamiast doradzić mieszkańcom, zrobić zebranie, wytłumaczyć wszystkie za i przeciw, dokonano blokady ocieplenia za pomocą jakiejś objazdowej uchwały, gdzie ludzie nawet nie wiedzieli co podpisują. Tak się nie robi. 

Odnosząc się bezpośrednio do treści raportu o stanie miasta, radny Grzęda zwraca uwagę na pojawiające się w nim kłamstwa i manipulacje – Mógłbym bardzo dużo mówić o tych manipulacjach i przekłamaniach. Pierwszy z brzegu przykład to sprawa z czerwca ubiegłego roku, kiedy odkryliśmy wylewisko ścieków tuż obok ujęcia wody,oraz powiązanym z tym faktem brakiem wody pitnej w mieście. W raporcie burmistrza czytamy: „Na przełomie maja i czerwca nasza gmina przeżywała problemy z wodą wodociągową, których w swej historii nie doświadczyła. Sytuacja zanieczyszczenia wody wywołała przejściowe utrudnienia, które przy zaangażowaniu wielu ludzi i spokojnej postawie mieszkańców, udało się w miarę szybko rozwiązać.” Przecież to jest pisane językiem jak gazety za czasów PRL i Edwarda Gierka. Pomijając ten fakt, zacytuję jeszcze co raport burmistrza mówi o przyczynach skażenia wody: „Zbiegiem okoliczności, w tym samym czasie doszło do zaczopowania (przede wszystkim nasączanymi chusteczkami higienicznymi) kolektora sanitarnego w odległości ok. 700 m od ujęcia wody i wylania się ścieków do gruntu. Ale nie doprowadziły one do zanieczyszczenia wody.” Zbiegiem okoliczności proszę państwa, byliśmy tam z radnymi na miejscu tego zdarzenia i widzieliśmy tam rozlewisko fekaliów które było rozlane tam od miesięcy. Potwierdzają to zeznania świadków.  I to rozlewisko nie było spowodowane „zaczopowaniem” chusteczkami tylko wadliwym prowadzeniem prac remontowych na tym kolektorze. I tak wygląda „prawda” opisywana w raporcie przez burmistrza, w tym punkcie i w wielu innych – podsumowuje Paweł Grzęda.

Poniżej pełna wypowiedź radnego Pawła Grzędy:

RADNI: PROSTE SPRAWY PRZERASTAJĄ BURMISTRZA
Zdaniem radnego Tomasza Wolana, burmistrz albo celowo, albo z innych powodów nie jest w stanie dostrzec spraw zwykłych ludzi. Spraw, które z perspektywy gminy i jej budżetu są drobne i nie wymagają dużych nakładów finansowych, ale mają duży wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców: lustro umożliwiające bezpieczne włączenie się do ruchu drogowego za 200 zł czy próg zwalniający za dwa lub trzy tysiące złotych. – Ile kłamstw już padło, że się nie da, że nie można, że trzeba podpisy mieszkańców, potem że nie trzeba i zawsze jakaś wymówka byle tylko nie wykonać ważnego dla ludzi zadania. Zadania za kwotę tysiąca złotych. – mówił. Radny Wolan wytknął również burmistrzowi, że zleca on różnym firmom kolejne projekty budowlane, a inwestycje nie są realizowane. Czas mija, projekty tracą ważność i w ten sposób pieniądze podatników są wyrzucane w błoto. – Ile projektów leży w gminie, zaczętych 4, 5 lat temu? Palcem nie jest kiwnięte by je zrealizować. W samych Jadachach znajdę kilka. A ciągle zaczynamy nowe. – bulwersował się radny Wolan.

Poniżej pełna wypowiedź radnego Tomasza Wolana:

W temacie marnowania pieniędzy na projekty budowlane, które później nie są realizowane zabrał również głos radny Tomasz Dryka. Przywołał przykład z Chmielowa, gdzie burmistrz zlecił wykonanie dokumentacji technicznej na budowę szatni piłkarskiej w tej miejscowości i mimo upływu lat, nie przystąpiono do realizacji tego zadania. Efekt? Dokumentacja straciła ważność, a więc kilkadziesiąt tysięcy złotych trafiło do kosza. Radny Dryka wytknął również burmistrzowi, że nie traktuje poważnie kwestii niezależności rady sołeckiej i zebrań wiejskich.  Jednak to co najbardziej boli mieszkańców to często małe, proste sprawy o które proszą urząd i burmistrza, a które z jakiś powodów nie są realizowane: –Do mnie jako nowego radnego, zgłaszają się mieszkańcy ze swoimi wnioskami. Ja te wnioski przedkładam na komisjach i sesjach. To są różne sprawy porządkowe: próg zwalniający, wycinka trwa przy drogach gminnych, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego i ciężko mi ocenić pozytywnie działanie burmistrza jeśli wszystko odbija się jak od ściany.
Radny podkreślił, że nie wolno skupiać się jedynie na dużych inwestycjach. Owszem, one są bardzo ważne, ale codziennie sprawy mieszkańców również muszą być realizowane.

Pełna wypowiedź radnego Tomasza Dryki:

BURMISTRZ RZĄDZI DYREKTOREM CZY DYREKTOR BURMISTRZEM?
Przewodniczący Rady Miasta Damian Diektiarenko spośród wielu poruszonych kwestii, nawiązał między innymi do układu na linii burmistrz Ordon- dyrektor Rzemień: – Do dzisiaj boli mnie brak udostępnienia przez dyrektora domu kultury faktur radnym. To element kontroli nad działaniami domu kultury i nad wydatkowaniem środków publicznych. Radny ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami. I burmistrz wie, że te dyrektor ukrywa dokumenty księgowe przed radnymi i nic nie robi. To powinno być tak, że pan burmistrz wydaje polecenie dyrektorowi: proszę przygotować faktury. Kilka dni i faktury są udostępnione radnym. Tutaj tak nie było bo widocznie hierarchia służbowa jest w naszej gminie odwrotna.

Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył również, że burmistrz celowo nie realizuje zadań na które zwracają mu uwagę radni – Razem z działkowiczami przez kilka miesięcy prosiliśmy o naprawę drogo Ogrodowej.  Znaleźliśmy wykonawcę, który za 4 tysiące był w stanie te drogę zrobić. Sezon działkowy się kończy, a drogi dalej nie ma. I tylko dlatego, że to my o to wnioskowaliśmy – mówi przewodniczący.

Pełna wypowiedź radnego Damiana Diektiarenko:

RADNI BURMISTRZA NIE STANĘLI W JEGO OBRONIE
Radni zaliczani do obozu burmistrza Wiesława Ordona nie mieli podczas sesji zbyt wiele do powiedzenia. Poza radnym Stanisławem Skiminą, który odwołał się do sztampowego stwierdzenia, że „nie myli się ten co nic nie robi”, ani radny Marian Tomczyk ani pozostali akolici urzędującego włodarza, nie byli w stanie podać jakichkolwiek argumentów za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Mało tego! Radny Marek Kopeć, który niedawno zasilił szeregi burmistrza, przyznał  na wolnych wnioskach, że na to „boksowanie” zasłużył.

Po głosach radnych, głos mogli zabrać mieszkańcy jednak nikt nie zgłosił się do wypowiedzi. Po zakończeniu dyskusji nastąpiło głosowanie: 9 na 15 radnych było przeciwko udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi.

Głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza

ZA UDZIELENIEM WOTUM

PRZECIW UDZIELENIU WOTUM

Marian Tomczyk

Tomasz Gazda

Marek Kopeć

Helena Tłusty

Stanisław Rawski

Stanisław Skimina

Damian Diektiarenko

Tomasz Wolan

Łukasz Serafin

Tomasz Dziemianko

Hubert Kopeć

Paweł Grzęda

Tomasz Kopeć

Michał Chmielewski

Tomasz Dryka

Pozostałe głosy w dyskusji:

1. Radny Łukasz Serafin:

2. Radny Tomasz Dziemianko:

3. Radny Stanisław Skimina:

4. Radny Tomasz Gazda:

5. Radny Tomasz Kopeć:

86 KOMENTARZE

 1. Dobre! Burmistrz po wyborach parlamentarnych wstąpił do partii PiS i postanowił razem z Marianem z Lewicy obalić prawicową radę miasta. Czy władze regionalne partii o tym wiedzą co wyprawia ich nowy członek?
  Z kolei powołanie na stanowisko dyrektora domu kultury takiej persony jak Krystian Rzemień to policzek dla mieszkańców miasta. Wstyd. Podobno robiąc nowy taras i schody burmistrz i świetny dyrektor Rzemień zapomnieli o kotwach mocujących scenę. Żeby je zrobić należy kuć w tarasie. To najlepsze świadectwo waszych umiejętności.

  • Niech komisja rewizyjna zajmie się stadionem. Zrobili inwestycje za duże pieniądze i co ? I jajco. Rozpada się. Nic nie działa. Nasi zawodnicy jeżdżą trenować do Kolbuszowej. Podobno inwestycje prowadził zastępca Leszkowski. Jak swój dom budujecie to też pozwalacie na fuszerki?

  • Warto przypomnieć jak wójt Wiesław Ordon został wójtem. Otóż w 2018 roku PiS powiatowy wystawił swojego kandydata. Wówczas pan Ordon się przestraszył i w efekcie tego strachu koledzy pana Ordona czyli poseł z Kolbuszowej i Marszałek z Mielca postanowili wbrew strukturom lokalnym zablokować start kandydatowi który mógłby pokonać i zapewne przy dobrej kampanii pokonałby Wiesława Ordona. Dzięki temu Wiesław Ordon był jedynym kandydatem na burmistrza. Ludzie w mieście dzięki akcji ulotkowej dowiedzieli się o tym zagraniu i tam gdzie ulotki zostały rozniesione pan Ordon przegrał wybory. Większość powiedziała mu „nie”. Tak samo większość powiedziała „nie” jego kandydatom do rady miasta. Pan Ordon i jego polityczni koledzy z Kolbuszowej i Mielca pozbawiając Nową Dębę prawdziwych wyborów – bo z jednym kandydatem to był plebiscyt, a nie wybory – podzielili Nową Dębę. Dzisiaj domagają się aby po tym wszystkim dać ot tak wótjowi Ordonowi wotum, absolutorium i pensję, aby wójt mógł sobie dalej rządził z Rzemieniem, Kapustą i Mirowskim. Ludzie chcą zmian. I tego głosu bagatelizować nie można.

 2. Proszę. Zróbcie to referendum! Dość już ten pan się nasiedzial na stołku. Wstydu nie masz panie ordon. Juz Cię tu nikt nie chce. Kończ waść…

 3. Brawo młoda rada. Koniec z zamiataniem po dywan niewygodnych spraw. Trzeba patrzeć na ręce burmistrzowi i uświadamiać społeczeństwo jak jest naprawdę.

 4. Kiedy referendum? czas najwyższy żeby odwołać tego słabego burmistrza i zacząć nadrabiać lata zaniedbań najważniejszych rzeczy: dróg, strefy, mieszkan bo jesteśmy z tyłu przez tego pana który działa ale nie w interesie gminy. Nie zrobil nic na strefie przez tyle lat, blokowal dziali na mieszkania i handel, wszystkie inwestycje spartaczone, niedopilnowane i przeplacone. Jak ci czlowieku nie wstyd? Sam powinienes odejsc.

 5. Jak mu nie wstyd, niech idzie do innej pracy, tu już pokazał za tyle lat ze sobie nie radzi z niczym, nawet przyznał się w wypowiedzi. A bratac się z teczowymi to głupota za którą zapłaci.

  • „Rzemyk , co wy tam palicie ? Ja ? Radomskie , ale jak pan przewodniczący woli to wójt ma Camele ! Co ty mi pie….olisz za uszami Rzemyk ?! Na wysypisku co palicie po nocach ?! Aaaaa, takie tam szpargały … „

 6. Osoba to pisząca jest tak stronnicza i pozbawiona wszelkiego charakteru że szkoda słów żeby nawet to komentować, wstyd mi za Gminę Nowa Deba, ale osobiście znam ” piszącego” pamiętam jaki był, w którą stronę wiat zawiał w tą stronę ” piszący ” był przychylny

 7. Miasto i Gmina Nowa Grzęda:) Już niedługo…
  Polityka w gminie jest miniaturką polityki w Sejmie. Gardłowanie i przepychanki. I spór na zasadzie My kontra Wy.
  Co na tym zyskują mieszkańcy? Zyskują sami radni… wyświetleniami na Infonowadeba.

 8. Znów na Kopcia sie powolujecie, a sesje temu nawet mu glosu nie daliscie

  A biadolenie ze zasilil szeregi ordona to se moze nedzny redaktorek pomiedzy bajki włożyć
  Czyżby żal du.. ściskał że ma grupe hotelową pawelka w d….

  • Ciekaw jestem kto pisze takie bzdury. Ordon to jest największą katastrofą jaka spotkała ta gminę, nie ma argumentów które mogą być na jego obronę, nie zrobił nic ważnego, a co zrobił to zepsute, wybiera ludzi niekompetentnych i słabych do zarządzania gminą, nie wiedział chyba że istnieje strefa po tylu latach dopiero teraz gdy zmieniła się rada zaczęło się coś dziać. Proszę o argumenty co zrobił dobrego burmistrz dla gminy? Jakie nwestycje zostały zrobione dobrze? Jakie osoby pracują w urzędzie i jakie mają kwalifikacje i jakie pokrewieństwo i znajomości z burmistrzem? Jak wygląda nasza gmina a jak nawet taką mniejsza wiejska jak majdan tam drogi robią cały czas asfaltowe dywaniki u nas za ta kasę nie ma nawet kamienia na dzialki bo burmistrz lubi przepłacać i robić jak najmniej. Popatrzymy na kolbuszowa i drogi, inwestycje, perspektywy i to co robią z myślą o przyszłych latach, a u nas, to jest dno że przez tyle lat było tylko basen, zalew, planty i dworzec, brak nowych miejsc pod jakiekolwiek budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne mimo że wolnych zachaszczonych miejsc mamy pełno a w tym czasie co drogi buduje dom poza gminą bo tam są dzialki, sa drogi i można budować a u nas nie lepiej blokować i trzymać nie wiadomo na co czekać.

 9. Wywalcie w końcu tego burmistrza na zbity łeb. Takiego butnego człowieka dawno nie widziałem. Koleś powinien spakować manatki i wyjechać w Bieszczady. Najlepiej razem z dyrektorem SOK. Będzie mu tam tatuśkował. Dość szkodzenia Nowej Dębie.

 10. Pamiętam jak w tamtym roku o mały włos burmistrz zrobiłby w Chmielowie ubojnie kurczaków której chcą się pozbyć mieszkańcy Rzeszowa. Już niektórzy zacierali rączki. W tle duża kasa. Na szczęście była nowa rada i mu na to nie pozwoliła. Niektórzy na tych przenosinach ubojni bardzo by się wzbogacili.

  • Ja jestem ciekawy kto naszym burmistrzem steruje czy Pan z Mielca czy z Kolbuszowej, ubojnia ewidentnie była na czyjeś polecenie, tam musieli sie pozbyć to przyszli do naszego inteligenta i mu wcisneli a ten potulnie się zgodził i jeszcze medale chciał za sprowadzenie pracodawcy. Sam nigdy nie ściągnął i nie wciągnie inwestora ktoś mu kazał a on wbrew interesów i gminy był gotowy to zrobić.

  • Proszę ogłoście referendum,a potem wam kopara opadnie jak nic z waszej zemsty nie wyjdzie.Przegracie z kretesem.
   A później zwolennicy zbiorą podpisy o odwołanie rady i będzie płacz i zgrzytanie zębów na Jasnej.
   Dość samosądów i zemsty w wykonaniu sterowanych młodych wilków

 11. radny lider, tyle się nagadałeś a dostaniesz najwyżej jakieś durne pismo i to nie od burmistrza a od jakiegoś pomagiera z pgkim, trzeba wykorzystać możliwości prawne..

 12. Proszę zauważyć że nikt nie broni Pana Ordona, nawet pod anonimowym nickiem. Część komentujących zachęca Ordona do odejścia, jest to duża większość . Natomiast zwolennicy Ordona nie zajmują się obroną przed zarzutami jakie padają na jego temat – zajmuja sie pluciem na nowych radnych, na redaktora który opisał sesję rady i to pluciem nie na temat, takie typowe lgbtowskie bluzgi nienawiści.

  • Dużo ludzi popiera Ordona, ale na tym portalu nie znajdziesz żadnych pozytywnych komentarzy o nim, bo to portal nieobiektywny. Wiele komentarzy jest usuwanych.

   Powiem krótko: Ordon to dobry samorządowiec, a Infonowadeba robi zamęt w lokalnym środowisku.

  • No to jak to jest bronisz to i twój komentarz się pojawił, druga sprawa to proszę mi tu powiedzieć co ten dobry samorządowiec zrobił dobrego? No co? Strefy prze lata nie zauwazal, inwestycje wszystkie zepsute, niedopilnowane i przeplacone, kolbuszowa nam odjeżdża, nawet majdan ma lepszych włodarzy, lepsze inwestycje, więcej środków zewnętrznych, ludzie z gminy odchodzą w zastraszającym tempie do właśnie Majdanu.pytam więc co można powiedzieć na plus o tym człowieku jako burmistrzu?! Nie mówię o jego kłamstwach które każdy może sobie znaleźć i zweryfikować przykładów jest wiele, o zagraniach typu zneutralizowanie konkurenta na stanowisko przd wyborami, proba zmiany przwwodnczacego rady, proba wcisniecia zakladu ubojni drobiu itp. Itd.

 13. Wiesiek, zaśpiewam Ci na tę okoliczność:
  (Ekhem!)
  (…) POCZĄTEK CIEBIE NIE DOTYCZY, WIĘC PRZEJDĘ DALEJ

  …Czy podobnym być do skały
  Posypując solą ból
  Jak posąg pychy samotnie stać.
  Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść (…)

  DALSZA CZĘŚĆ TEŻ CIEBIE NIE DOTYCZY.

 14. Co wy tu wypraiwcie,przecież niszczycie stan na który pracowało kilku poprzednich radnych i pracowników UM,dajcie tym ludziom się godnie zestarzeć.

 15. Obawiam się , że jak będzie referendum to mieszkańcy zrobią dwa w jednym, spróbują sił jak w 2013 , kiedy zrobiono akcję na Burmistrza i radnych wielkie referendum, które nie wypaliło , och byłbym tu ostrożny jeśli chodzi o wyniki

 16. Precz: wyjdź na ulice, rozejrzyj się. Zmieniło się miasto trochę przez kilka lat, prawda? To nie PiS zbudował to miasto, ale władza samorządowa. Cegiełkę niemałą dołożyła też Unia Europejska. Teraz mamy taki klimat, że liczy się tylko rząd, więc ludzie kompletnie nie szanują samorządu. Ludzie ślepo wierzą w moc ekipy rządzącej, a tak naprawdę Polskę lokalną budują lokalni liderzy jak Ordon. Ziobro czy Warchoł wpadają tu tylko na kawkę, a samorządowcy pracują tu 24h.

  • Zenek: tak zmieniło się, nawet jakbym ja był burmistrzem to by się zmieniło bo przez tyle lat coś każdy zrobi, chodzi o to co zrobiono, za ile i wogole jak dużo, a tutaj jest źle. Strefa do momentu ostatnich wyborów była zapomniana, nie działo się nic wyglądała jak za PRL-u. Te inwestycje które zrobiono zrobiono źle, były drogie i było dużo kontrowersji popatrz na zalew już się sypie, schody do domu kultury ,każdy zna historię której będzie jeszcze je koniec bo teraz scenę będą robić niszcząc schody. Przez tyle lat i z Tymona funduszami zawsze się coś zmieni ale popatrz na ten majdan, zobacz jak wyglądają drogi, place, targ, wszystko tam nie ma takich dróg jak u nas. Popatrz na Kolbuszowa tam w tym czasie zrobiono dwa razy tyle, myślą do przodu a u nas burmistrz kręci, kłamie i oszukuje co powtarzam każdy może sprawdzić. Droga druga na strefę, droga do działek, osiedle północ, fabryka drobiu w Chmielowie, no wszędzie coś jest nie tak i wygląda to tak jakby burmistrz na złość że rada nie jest jego, ma inne pomysły chciał to blokować, utrudniać, żeby się okazało że tamta rada była lepsza. A była gorsza bo robili nie to co trzeba, przeplacali, wszystko bezmyślnie burmistrzowi klepali. A teraz widać ruch na strefie, działania pod zagospodarowania haszczy na handel i mieszkalnictwo, a burmistrz by w tych miejscach robił jakieś domy seniora, garaże, zostawiłzostawiłam jak jest ale planował że za 100 lat będzie tu piękne nowoczesne osiedle zbudowane przez gminę. Ja wiem że nikt z rządu tu nic nie zrobi bo oni tylko politykę robią i jak już to nasze pieniądze nam sypna, resztki ale ordon wcale nie jest dobrym gospodarzem ani samorzodowcem a porównując to do okolicznych gmin jest naprawdę słabym burmistrzem, zmieniło się to fakt ale inni zmienili się dużo bardziej w ważniejszych obszarach.

 17. Precz: „zalew już się sypie” – zalew nie może się sypać, bo to inny stan skupienia materii:)
  Na tej samej zasadzie do tego Infonowadebalamentu wokół urzędu burmistrza można by śmiało dołożyć zarzut, że książek w bibliotece jest za dużo, że grzybów w lesie jest mało i że jak pada deszcz to są kałuże.

  • Oj Zenek widzę że jesteś na poziomie burmistrza, dobrze wiesz o co mi chodzi, zalew w sensie infrastruktura wokół zalewu. Tam wszystko się sypie, i to jest wina burmistrza, ja wiem że jedna osoba nie zrobi wszystkiego ale wyznacza do tego ludzi, a od lat ci ludzie zapalają wszystko a burmistrz wciąż ich trzyma i powołuje i chwali że nie ma lepszych. Do rzemienia nawet się nie odniosę bo to jest juz inny poziom. Na każdym kroku jest jakaś nieprawidłowośc, popatrz na inne gminy zobacz co tam zrobiono przez ostatnie 15 lat a co u nas, zobacz na drogi, jak się rozbudowuje, tereny pod budownictwo, strefy.

  • Urzędniku,weź się za robotę a nie za pilnowanie komentarzy w godzinach pracy bo zaraz tam przyjdę do Ciebie.

 18. zenek wrócił przed komputer po weekendzie do pracy w urzędzie – jeden z głównych przydupasów wójta i broni ordona- słuchaj zenek tego sie nie da obronić ordon możne i wygrywać wybory – jednak prawda jest taka że cofnął Nową Dębe w rozwoju wzgledem innych Gmin o lata !!!!!!!!!!!!jest słabym strategiem gospodarczym ma gadane na dożynkach i na wiecach i tyle!! zero wizji na rozwój ND zerooo !

 19. Poziom Rady i piszącego te artykuł sięga dna.
  Proszę niech redaktor napisze Majatki Radnych . Cóż to Przewodniczący zamknął tak dochodowy Biznes Pana Ziobro się boi . Redaktor jest na Ty z Panem Burmistrzem gdzie tu Kultura. Co macie chęci na stołki nic nie robić i kaskę brać .

  • Będzie miał maksymalną pensję. Wiesz dlaczego? Bo pogoni takich ludzi jak Rzemienie, Kapusty, Mirowskie. Jakby Ordon słuchał co się do niego mówi, o co się go prosi, co mu się tłumaczy i na co ludzie się skarżą to by postępował mądrze. Wówczas miałby maksymalną pensję.

 20. ta rada młoda pisiorska jest smiesna to o0n nic nie robia nie potrafia rządzic gmine rujnuja tylko szukaja haków i głupoty wymyslaj a n ainnych robicie pośmiewisko zachowac sie nie potraficie nic wam nie pasuje nie wygodnych ludzi wyżucic nie jestesmy za wami rado i waz trzeba odwołac

  • Zachowują się jak dawniej I sekretarz Komitetu Gminnego pewnej partii politycznej.
   Za nic nie odpowiadają, na niczym się ne znają,a do wszystkiego się przy……. .
   Młode wilki chyba ubezwłasnowolnine i sterowane przez jednego.
   Wypisz wymaluj jak ci sterowani z Nowogrodzkiej,

 21. Ordon dobrze rządzi dużo zrobił i robi i pozyskuje kase z kad sie da raz sie uda raz nie i dużo inwestycji jest robionych jak taka rada mądra to niech będzie który burmistrzem i zobaczy jak to jest żaden by nie potrafił rządzic ,na ta rade sa skarki i to bardzo duzo i ludzie im wytykaja .

  • Burmistrz wszechczasów. Co zrobił dobrze? Bo chyba na jasnej ręce można wymienić te rzeczy. Natomiast co zostało spieprzone to już palców braknie.

 22. pensja burmistrz ma zelezec od zwolnienia wyzej wymienionych ludzi to CI Cynglu gratuluje Wiesz z jakiego powodu odwolali straz i nie zalatwili policji jak zapowiadali

 23. Modernizacja stadionu przy ulicy Wolskiej w Kolbuszowej kosztowała ponad 5 mln zł, można? można!
  Rozbudowa i przebudowa Dworca Autobusowego w nowoczesne centrum przesiadkowe z Budową Nowoczesnego centrum przesiadkowego Podkarpackiej Koleji Aglomeracyjnej koszt 6.5 mln zł można? można!
  Budowa Parku niepodległości w Kolbuszowej koszt 2,5 mln zł można? można!
  Rewitalizacja Kolbuszowej, bulwary, nowe deptaki, scena plenerowa fontanna Multimedialna, budowa dziennego domu seniora, budowa katechetówki, koszt 1 i 2 etap rewitalizacji Kolbuszowej… uwaga- okrągłe 25 mln zł. można? Można!
  Budowa Kaplicy z zapleczem monitoringiem chłodniami na cmentarzu przy ul.Sokołowskiej 1 mln zł. można? można!
  Instytut Biologii i biotechnologii budowany przy udziale władz Powiatu Kolbuszowskiego koszt bagatela 16 mln zł na potrzeby badań sztucznej krwi, można? można!
  Wniosek o Rozbudowę Oczyszczalni ścieków na kwotę 6mln zł, można? można!
  Budowa i rozbudowa Placów Targowych przy ulicy Wolskiej i Zielonej w Kolbuszowej można? można!
  Przeniesienie na ul.Wolską i budowa nowego skate parku w Kolbuszowej, można? można!
  Strefa Przemysłowa przy ul.Sokołowskiej kiedyś biegały po niej jelenie, a dziś nie ma już wolnych miejsc ponieważ budują się tam zakłady, można? można!
  Ordon jako Burmistrz i samorządowiec ma małe możliwości, wszelkie dofinansowania i inwestycje nie są zawsze realizowane z dochodów, to że np.Kolbuszowa jest mniejsza niż Nowa Dęba dochodami przegoniła dość mocno Nową dębę, Kolbuszowa dochody 2020r. 132 mln zł, Nowa Dęba niewiele ponad 70 mln zł. każde dochody przekładają się na inwestycję. są duże Gminy ale mają małe dochody są małe miasta ale mają większe dochody niż średnie miasta, przykładem jest Głogów Małopolski, dochody 140mln zł kto by pomyślał, przecież w Głogowie Małopolskim nie ma zakładów, ale w Gminie są i z tego gmina ma zysk przez co stać je na szereg inwestycji. Gmina Kolbuszowa 25 tyś mieszkańców, to dość już duża Gmina stąd często subwencje czy też dopłaty, dotacje są dość większe. są Wsie w Polsce które mają dochody przeszło 100mln i mają wójta, ale mają duże zakłady pracy. Nowy Burmistrz w Nowej Debie musiałby mocno i stanowczo wziąść się do pracy, a jest jej dużo bo dziś Nowa Dęba stoi, Plac targowy i stadion woła o pomstę do nieba, miasto powinno robić uzbrajać tereny pod nowe sklepy typu Lidl, Biedronka, Rada Miejska musi współpracować z Burmistrzem a nie go krytykować, kiedyś pamiętam jeżdziło się do Biedronki na zakupy bo w Kolbuszowej był Tylko sklep Orzech, dziś z Nowej Deby ludzie przyjeżdżają do Kolbuszowej na zakupy bo w Nowej dębie nie ma nawet połowy sklepów co w Kolbuszowej.

  • Wszytko prawda. Tylko jak współpracować z Ordonem jak on kłamie, kręci, nie ma żadnej wizji a jak dajesz mu pomysł na tacy to zrobi wszystko na złość bo to nie jego pomysł. Jak?
   Do tego otacza się ludźmi którzy nie są zdolni zobaczyć coś więcej niż czubek własnego portfela. Więc jak?
   Problemem nie jest brak współpracy z Ordonem. To Ordon jest problem i hamulcowym. Dlatego poseł z kolbuszowej tak go wspiera bo kolba spija śmietankę a Dęba dostaje resztki.

 24. Jak ci nie pasuje gmina ND to wy…dalaj w w kolbuszowskie klimaty. A czekaj, a może ty to ten co tak piszą o takim jedynym co kaktusa komuś trzyma w zamian za granty finansowe?

 25. Do Burmistrza i radnych! – proszę zwrócić uwagę na cegielnię w Chmielowie. Jeden z najnowocześniejszych zakładów ceramiki budowlanej w Europie niestety upadł. Obecnie niby działa pod marką Ceramiki Podkarpackiej. Jest to spółka powstała w Warszawie, która posiada jeden zakład produkcyjny tą właśnie cegielnię w Chmielowie. Działalność tej firmy polega obecnie na produkcji zwykłych pustaków i głównie na wyprzedaży urządzeń firmy Keller HCW. Działalność tej „firmy krzak” zapewne skończy się wraz ze sprzedażą ostatniego urządzenia. Cóż sępy wyczuły padlinę a my stracimy kolejny zakład.

  • Dlaczego na burmol nic nie robił aby Spółdzielnię Inwalidów uratować od upasci bo niedługo do niej dojdzie? Tu u nas jest to samo co opisujesz Chmielów. Liczy się kasa nie człowiek. Mam nadzieję że zlikwidują zasługi za bycie małżeństwem powyżej 50 lat i pokażą faka burmolowi jak Lewandowskiemu złotą gałe

  • @Fcuk ,nie istotnym jest czy kogoś lubi się czy nie lecz szacunek należy się każdemu. Cóż,z rodzinnego domu szacunku do bliźniego oraz kultury się nie wyniosło to i jest się …..bez kultury i ogłady.
   SI Zjednoczenie przejedli jej członkowie biorąc rokrocznie duże dywidendy. Zamiast inwestować w rozwój firmy przejadano jej dochód a wszelkie próby rozwoju blokowane były kolejnymi odwołaniami prezesów przez radę.W imię czego Burmistrz MiG Nowa Dęba ma finansować z naszych podatków SI Zjednoczenie.
   @Fcuk,chciałbyś być kontrahentem zakładu który swoim wyglądem zewnętrznym a jak podejrzewam również parkiem maszynowym przypomina czasy wczesnego Gierka?

 26. Krystian Rzemien ma być/ być może też chcę być nowym Burmistrzem. I nikt go nigdzie nie pogoni. Wystarczy nieco się przyjrzeć i pomyśleć. Ładny chłopak, duża katolicka rodzina, wybudowany dom, mądry, na stanowisku, w dobrych układach z Kościołem i przy kościele, zawsze blisko Burmistrza, zawsze wygadany i taki elegancki. I przede wszystkim bliski współpracownik Burmistrza. Popiera go i ceni. Za co oczywiście dostanie poparcie. I od lat po cichu i skutecznie prowadzi swoją kampanie by w odpowiednim czasie-gdy już p. Ordon odejdzie – objąć stanowisko Burmistrza mig. Wszystkie te zalety w zupełności wystarcza by go większość mieszkańców wybrała na kolejnego Burmistrza. Zwłaszcza ludzie starsi, którzy stanowią zdecydowana większość wyborców. I stety lub niestety nikt namaszczony z Rady nie ma większych szans.

  • Spokojnie . Chmielu z Kolbetu go przygarnie ! Nie na darmo przez tyle lat Rzemyk mu dupę lizał. Takiej postaci bez kultury potrzeba właśnie w Kolbecie ! Odejdź Krystianie, oszczędź sobie wstydu !

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here