Zawiadomienie o XLIX sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

1
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Działając na podstawie art. 15 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity – Dz.U. 2022 poz. 1526 ze zm. ) zwołuję 24 października 2023 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w  budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19  – XLIX sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego  VI Kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami –
 5. Informacja Przewodniczącej Rady i Starosty Tarnobrzeskiego z analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
 6. Interpelacje Radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uzupełnienie składu Zarządu Powiatu do ilości określonej w statucie Powiatu Tarnobrzeskiego,
  b) zmiany Uchwały Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Stałych, określenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego,
  c) zmiany Uchwały Rady Powiatu z dnia 19 grudnia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie,
  d) zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania zadania w roku 2024.
  e) zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania zadania w roku 2024,
  f) zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania zadania w roku 2024,
  g) zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania zadania w roku 2024,
  h) zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania zadania w roku 2024,
  l) zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania zadań w roku 2024,
  j) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok,
  k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2023-2031.
 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja na żywo

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

 /-/  Krystyna Rusin

1 KOMENTARZ

 1. Mam pytanie czy Służba Drogowa zapomniała o odcinku dawne Technikum -Dezamet . Ten Odcinek jest Bez Pański ????????
  Jest Parking dla TIR i pozostałe osobowe Widział Ktoś Kosz na Śmieci ………. no K..a XXI wiek na Impry Kasa jest a na Dbanie o Środowisko Brak ??????

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here