Chmielów już wkrótce z nazwami ulic

0

23 kwietnia 2017 r. na zebraniu wiejskim w Chmielowie został zgłoszony i przegłosowany przez mieszkańców wniosek w sprawie nadania nazw ulicom.

Wniosek ten wynika przede wszystkim z oczekiwań mieszkańców, a także służb, które wykonują różnego rodzaju usługi, np. poczta, pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, pogotowie energetyczne, gazowe, kurierzy itp. Powyższy wniosek rozpoczyna procedurę, której kolejnym etapem jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami nazwy ulicy, przy której zlokalizowana jest Państwa nieruchomość.

W uzgodnieniu z Radą Sołecką ustalono, że ulice, które posiadały nazwy zachowają je, natomiast dla pozostałych ulic zaproponowano nazwy, które wskazane zostały w przekazanym Państwu piśmie. Propozycje nazw wszystkich ulic zawiera poniższa mapa:

Konsultacje w zakresie nazwy ulicy prowadzone będą w okresie od 1 – 25 sierpnia 2017 r.

Członkowie Rady Sołeckiej doręczając do każdego domu list, poinformują o terminie wypowiedzenia się przez mieszkańców ulicy w zakresie propozycji nazwy ulicy, którą wyrażą Państwo poprzez osobiste złożenie podpisu.

Propozycję nazwy ulicy mieszkańcy mogą także zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, pisemnie na adres urzędu lub drogą elektroniczną gmina@nowadeba.pl, ale propozycja powinna dotyczyć ulicy, przy której Państwo zamieszkują.

 

Zgłoszenia nazwy ulicy przez mieszkańców z danej ulicy wraz z podpisami będą stanowiły podstawę do ustalenia określonej nazwy przez Zebranie Wiejskie, a następnie przez Radę Miejską w drodze uchwały.

W przypadku gdyby zostały wskazane np. dwie nazwy o podobnej ilości głosów dla tej samej ulicy, ostateczna decyzja będzie należała do mieszkańców sołectwa, którzy na ogólnym zebraniu wiejskim we wrześniu 2017 r. wyrażą opinię, co do zaproponowanych nazw ulic.

Planuję, aby uchwała Rady Miejskiej w Nowej Dębie o nadaniu nazw ulicom w miejscowości Chmielów zaczęła obowiązywać najpóźniej od 1 stycznia 2019 r.

Mając na względzie potrzebę wprowadzenia nazw ulic, zachęcam Państwa do aktywnego włączenia się w konsultacje tej ważnej dla mieszkańców inicjatywy.

Burmistrz Wiesław Ordon

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here