Gmina sprzedaje działki pod budownictwo jednorodzinne na os. Poręby Dębskie

22

Jak informowaliśmy pod koniec maja 2019 na naszym portalu, radni podjęli decyzję o uwalnianiu działek gminnych pod budownictwo jednorodzinne. Jednocześnie przystąpiono do sporządzenia planu zagospodarowania osiedla Niżańska.

Zobacz tekst:
Radni za uwolnieniem działek gminnych pod budownictwo jednorodzinne

W chwili obecnej trwa przetarg na nieruchomości położone obok ul. Środkowej (os. Poręby Dębskie). Są to trzy działki o powierzchni 12 arów każda:

1) działka nr ewid. 777/3 o pow. 0,1200 ha, cena wywoławcza 51 600,00 zł + 23% podatku VAT,

2) działka nr ewid. 777/4 o pow. 0,1200 ha, cena wywoławcza 51 600,00 zł + 23% podatku VAT,

3) działka nr ewid. 777/5 o pow. 0,1200 ha, cena wywoławcza 51 600,00 zł + 23% podatku VAT.

Przetarg odbędzie się 20 lutego 2020 roku  w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 104 w godzinach:

1)  1000 dla działki nr 777/3 o pow. 0,1200 ha,

2)  1030 dla działki nr 777/4 o pow. 0,1200 ha,

3)  1100 dla działki nr 777/5 o pow. 0,1200 ha.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników (wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej). W przypadku małżeństw posiadających ustrój wspólności majątkowej, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich posiadającego pisemne upoważnienie współmałżonka do udziału w przetargu i dokonywania postąpień. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości.

W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli oraz okazanie aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie:

1) dla działki nr 777/3 o pow. 0,1200 ha – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

2) dla działki nr 777/4 o pow. 0,1200 ha – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

3) dla działki nr 777/5 o pow. 0,1200 ha – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040 Bank PEKAO S.A. w terminie do dnia 14 lutego 2020 roku.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, pok. nr 110, tel. (15) 846 2671 wew. 110 w godzinach pracy Urzędu.

22 KOMENTARZE

 1. 5300 zł za jeden ar to drogo?To za ile byście chcieli kupić działki budowlane?Za przysłowiową „czopkę śliwek”?
  Za byle jakie mieszkanie w wielkiej płycie,w Nowej Dębie właściciele słono sobie cenią za m2 a Wam działki budowlane cały czas drogo.Kupcie sobie doniczkę,nasypcie ziemi,będzie tanio.

  • To jest dla ludzi majętnych, z dziada pradziada, pracujących, mających kilkoro dzieci, co najmniej 2 samochody i jechane na kredytach które spłacają zarabiając w okolicznych firmach. Nie jest to dla ludzi którzy wybrali „słuszną łatwiejszą drogę” uciekając za granicę bo im się nie chciało zarabiać (fakt, nie było roboty dla wszystkich).

 2. Do wyłącznej kompetencji wójta należy ustalanie ceny wywoławczej. Wójt Ordon znowu zbojkotował postanowienia rady miejskiej. Radni jasno mówili że trzeba działki sprzedać taniej żeby dać ludziom szansę na własny dom. No to wójt ze swoim zastępca i złośliwą panią kierownik postanowili wywalić ceny w kosmos. Nawet prywaciarze sprzedawali działki w tym miejscu po 4,5 tys za ar. A wójt wywalił 5,5 za ar. Dziękujemy panie Ordon za wspieranie rozwoju Kolbuszowej i marginalizację Nowej Dęby. Za chwilę odczyta pan raport o stanie miasta że znowu ubyło 800 mieszkańców. To dzięki takim pańskim działaniom.

  • W takim razie niech radni sprzedadzą swoje działki,mieszkania za przysłowiową „czopkę śliwek”Sprzedadzą?Im mniejszy kundelek tym głośniej szczeka.
   Gdyby BURMISTRZ wystawił działki za niską cenę to dyżurni ujadacze infonowadeba rozszczekali by się na całą gminę jaki to to burmistrz jest niegospodarny.
   Mam propozycję.Niech Anonimy i jemu podobni sprzedadzą mi mieszkanie w Nowej Dębie np.za 1650zł za metr kwadratowy.To mniej więcej 2/3 średniej ceny m2 mieszkania w Nowej Dębie.Wtedy ja sprzedam Wam Anonimy działkę za 2/3 z ceny proponowanej przez burmistrza czyli wychodzi 3526zł/ar
   Cóż, jednak wszelkim Anonimom co mają ziemię w doniczce na okiennym parapecie i tak będzie „za drogo”

 3. Drogo? W Chmielowie co prawda blisko strefy i zbiornika juz nawet 6500 zł ludzie płacą za 1ar (co prawda kupujacy to nie sa wcale miejscowi)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here