Informacja o XVIII sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie xvideo

16

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506)

z w o ł u j ę

XVIII Sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 23 grudnia 2019 o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o realizacji uchwał Rady Miejskiej.

5. Wolne wnioski i informacje radnych.

6. Zapytania i wnioski mieszkańców.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok,
 2. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 3. określenia średnich cen jednostek paliwa na rok szkolny 2019/2020,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli,
 5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
 6. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,
 7. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Damian Diektiarenko

TRANSMISJA NA ŻYWO ROZPOCZNIE SIĘ W DNIU SESJI:

16 KOMENTARZE

 1. Jako mieszkaniec miasta zgłaszam iż tabliczki z nazwami ulic są nieczytelne ( za małe literki) jadąc samochodem ciężko coś tam przeczytać. Proponuję aby wykonawca to poprawił. dziękuję za uwagę :)

 2. W JAKIM CELU BĘDĄ STAWIANE WIATY ZA DZIAŁKAMI NA OS. DĘBA? COŚ WIĘCEJ MOŻE PAN BURMISTRZ POWIEDZIEĆ? CO TO ZA WIATY I DO CZEGO BĘDĄ SŁUŻYĆ?

  • Sobie ? To jego dzieci tam chodzą ? Czy mieszkańców? To chyba dla dzieci i dla dobra portfeli rodziców tych krasnali, myślisz trochę czy nic? zapytaj rodziców

 3. Może ktoś Wie kto jest właścicielem busa żółtego Fiat…parkowanego na przyszłym Parkingu z Inicjatywy Przewodniczącego ……
  Czy ten co umieszcza znaki Wie jakie są przepisy odnośnie odległości od jezdni bo W Tej Gminie to Nikt Nie Wie Razem z Kierownikiem Sportowym…i Zarządem Dróg

 4. Kiedy w końcu ktoś beknie za remont ul. Kościuszki, parkingi i niebezpieczne rondo ? Czyżbyście czekali na pierwszy wypadek ?Zadziałacie w tym temacie jak z SM.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here