Kanalizacja w Alfredówce już wkrótce

0

Mieszkańcy Alfredówki już wkrótce będą mogli korzystać z długo wyczekiwanej sieci kanalizacyjnej. Stosowne umowy zostały już podpisane.

– Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Wniosek znalazł akceptację i inwestycja będzie realizowana – mówi Antoni Kapusta Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – W wyniku postępowań przetargowych wyłoniliśmy już Wykonawcę robót budowlanych oraz firmę, która będzie sprawowała nadzór inwestorski.
Przedsiębiorstwo 6 listopada 2017 r. podpisało umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Pomoc pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Według tej umowy dofinansowanie wyniesie 1.998.591,00 zł.

20 listopada 2017 podpisana została również umowa na wykonawstwo z firmą Instalatorstwo Sanitarne Grzewcze Gazowe Krzysztof Kluza, Bukowiec 100A, 36-100 Kolbuszowa, która spełniła wszystkie wymagania stawiane w Zapytaniu ofertowym.

Koszt całej inwestycji wraz z przyłączami wyniesie 4.830.652,07 zł brutto.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie ponad 15 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem, 9 przepompowni ścieków i ok. 160 przyłączy o łącznej długości ponad 3,5 km.
Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach. Przewidywane terminy zakończenia poszczególnych etapów to: I etap do 15 września 2018 r., II etap do 31 sierpnia 2019 r., natomiast przyłącza będą realizowane sukcesywnie, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

Mieszkańcy, którzy nie podłączą się w tym czasie, będą musieli później ponieść zwiększone koszty przyłączenia pokrywając dodatkowe koszty projektowania przyłącza i wpięcia do kanalizacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here