Rząd przyjął projekt tzw. ustawy śmieciowej. Czy będzie taniej?

3

Wprowadzenie rozwiązań, które mają pomóc samorządom obniżyć koszty gospodarki odpadami oraz poprawić sytuację na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi to główne cele przejętego 15 czerwca 2021 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje m.in.:  uszczegółowienie kwestii dotyczących udziału w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, indywidualne rozliczanie mieszkańców budynków wielolokalowych, bardziej elastyczne rozwiązania w zakresie selektywnego zbierania czy podwyższenie kar za niewłaściwe postępowanie z odpadami (np. brak odpowiednich zezwoleń). Ponadto przepisy projektu ustawy wprowadzają górny limit opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczanej na podstawie metody „od ilości zużytej wody”.

Najważniejsze rozwiązania

 • Ustalono maksymalną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczanej na podstawie metody „od ilości zużytej wody” w wysokości 7,8% dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe (ok. 150 zł).
 • Podwyższona zostanie maksymalna stawka opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych.
 • Uszczegółowienie kwestii udziału właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w systemie gminnym- w określonym terminie będą mogli złożyć oświadczenie o wyłączeniu z ww. systemu.
 • Właściciele nieruchomości rekreacyjno-letniskowych będą mogli rozliczać się z opłaty za odpady komunalne, jak właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika.
 • Minister Klimatu i Środowiska będzie mógł udzielić w drodze decyzji, odstępstwa dla poszczególnych gmin, jeśli chodzi o  sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 • Umożliwione zostanie indywidualne rozliczanie mieszkańców z budynków wielolokalowych z obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
 • Wprowadzone zostaną kary pieniężne za gospodarowanie odpadami dla podmiotów, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru.
 • Umożliwiono gminom dopłacanie ze środków własnych do systemu gospodarowania odpadami. Gminy będą mogły skorzystać z tego w sytuacjach nadzwyczajnych, np. wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów (brak możliwości pokrycia wszystkich kosztów z pobranych od mieszkańców opłat, konieczność znacznego podwyższenia pobieranych opłat).
 • Wprowadzone zostaną rozwiązania, które usprawnią funkcjonowanie instalacji przetwarzających odpady komunalne:
  • umożliwiono dłuższe magazynowanie odpadów;
  • skrócono czas na podjęcie działalności objętej zezwoleniem z dwóch lat do roku;
  • zniesiono obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Dotyczy to podmiotów gospodarujących odpadami niepalnymi, które nie są odpadami niebezpiecznymi.

Gminy powinny zapewnić w pierwszej kolejności przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów powstających w procesie sortowania. W efekcie, mniej odpadów powinno trafiać na składowiska, co zmniejszy koszty gminy związane z zagospodarowaniem odebranych odpadów.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym termi

3 KOMENTARZE

 1. Ktoś kiedyś dobrze tu pisał – prosimy mpgik o zwiększenie ilość kontenerów na odpad plastikowy! Zbliża się okres letni gdzie zwiększa się zużycie artykułów zapakowanych w ten surowiec, co tym samym powoduje zaśmiecanie osiedli składowanymi obok pojemników butelkami i workami roznoszonymi przez podmuchy wiatru, których oczywiście nikt nie sprząta! Chyba że innym rozwiązaniem będzie większa częstotliwość odbioru tychże odpadów, ale myślę że ekonomiczniej będzie dostawienie po drugim pojemniku?

 2. Zniesienie obowiązku monitoringu to ukłon w stronę krętaczy, którzy przetwarzają odpady bez zezwoleń albo mieszają np drogie w zagospodarowaniu odpady budowlane z komunalką.

  Kary za prowadzenie działalności bez zezwoleń były też wcześniej ale nie ma tego komu egzekwować. Wiosie nie mają mocy przerobowych a urzędnicy gminni nie mają wiedzy, jakie wałki odwala się w branży i jak je wykryć.

  Możliwość dopłacania przez gminy do interesu to zaprzeczenie założeniom poprzedniej ustawy i furtka dla instalacji do dalszego zawyżania cen.

  Jak zwykle jeden dobry przepis dla obywatela i reszta ułatwień dla rodziny i znajomych królika. Nowy polski wał, yyy znaczy się ład.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here