Przewodniczący Rady Miasta będzie zatrudniał pracowników w urzędzie?

1

Pracownicy urzędu gminy, którzy będą wykonywać zadania związane z funkcjonowaniem rady, komisji i radnych, będą tworzyć wyodrębną jednostkę organizacyjną w postaci wydzielonego biura. Ich pracodawcą będzie przewodniczący rady gminy. Takie zmiany pojawiły się w przygotowanym przez PiS projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Tak zwane „biura rady” nie są żadną nowością. Od lat funkcjonują w urzędach gmin czy powiatów i zajmują się obsługą radnych: pomagają przygotowywać sesję, rozsyłają zaproszenia, przekazują radnym druki i informacje czy też odpowiadają za protokołowanie sesji.

Mimo obowiązków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem rady gminy, pracownicy ci podlegają burmistrzowi. Wiele osób podkreśla, że skutkiem tej podległości jest niewłaściwe wypełnianie swojej funkcji. Biura rady zamiast pomagać samorządowcom, na ciche polecenie burmistrza „utrudniają życie” opozycyjnym radnym: chociażby poprzez nie udzielanie informacji lub wykonywanie tego zbyt późno.

Stąd też w kręgach rządzących zrodził się pomysł, aby owe biura podlegały przewodniczącemu rady. Naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy byłaby sytuacja w której to w urzędzie prowadzonym przez wójta, część pracowników zatrudnia i rozlicza radny. Jednocześnie na przewodniczącego rady spadły by konsekwencje prawne wynikające z kodeksu pracy, w tym odpowiedzialność za wykroczenia i kary związane z jego naruszeniem.

O dalszych losach tego pomysłu będą decydować posłowie.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here