W czwartek sesja budżetowa! Zobacz transmisje na żywo!

25

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W NOWEJ DĘBIE

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.)

z w o ł u j ę

XIX Sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 30 stycznia 2020 o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3

TRANSMISJA NA ŻYWO ROZPOCZNIE SIĘ W PONIŻSZYM OKNIE:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o realizacji uchwał Rady Miejskiej.

5. Wolne wnioski i informacje radnych.

6. Zapytania i wnioski mieszkańców.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowa Dęba,
 2. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Dęba przy ul. Szkolnej,
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
 5. wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli,
 6. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
 7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 8. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020,
 9. uchylająca uchwałę w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba,
 10. zaciągnięcia w 2020 roku kredytu długoterminowego,
 11. zaciągnięcia w 2020 roku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 12. zaciągnięcia w 2020 roku pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską,
 13. udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (ul. Majdańska),
 14. udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Chmielów),
 15. udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Cygany),
 16. udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Rozalin),
 17. udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Rozalin-teren zamknięty),
 18. udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie,
 19. przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
 20. upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce”,
 21. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba,
 22. Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2020;
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5. głosowanie nad uchwałą budżetową.
 23. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok oraz sprawozdania za 2019 r.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Damian Diektiarenko

25 KOMENTARZE

 1. # 23-ustalenia wynagrodzenia dla Wojta, za projekty nie realizowane NALEZY sie, za skladanie obietnic bez pokrycia NALEZY sie, za pierdzenie w stolek NALEZY sie, za dbanie o interesy Mieszkancow NIE NALEZY sie !

  • A jednak …. Takie rozczarowanie. Tacy kompetentni …… Młodzi …powiew świeżości. Ledwo wystartowali a już się zepsuli. Dlaczego czuję … Nie smak. Władza ….. Przewraca.

 2. Czy ktos z Radnych zapyta ordona dlaczego odebrano oswietlenie wewnetrzne na ulicy 1 Maja nie sprawne od Wrzesnia [lampa numer 11] postawiona przez wykonawce dla ozdoby placu zabaw?

  • @Anonim 31 stycznia 2020 at 08:55
   Jak TY możesz „zasiedzieć” gminne, to gmina może „zasiedzieć” Twoje.
   W obydwóch przypadkach za proces sądowy płacisz TY, bo Gmina za „zasiedzenie” płaci Twoimi (podatnika) pieniędzmi. Z tego powodu żaden „właściciel”, zlikwidowanych w 2012 roku garaży, nie złożył wniosku do sądu o zasiedzenie.

  • Ten pan powinien mieć pretensje do poprzedniego systemu,który to tak gorliwie popierał i był w niego zawierzony, został przez ten system” wyrolowany”. Teraz wini gminę i burmistrza, popierał swoich,a swoi go oszukali.

  • @Wilkowyje 2 lutego 2020 at 14:18
   Tamten system pana Pawelca wyrolował, a ten system go roluje.
   Tamten system mówił że będzie zabierał, to zabrał.
   Ten system mówi że będzie oddawał, a to próbka oddawania w wykonaniu władz gminnych.
   Czy uważasz; że władze gminne są od karania za „gorliwe popieranie” minionego systemu?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here