Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

5

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 26 sierpnia 2021 roku (czwartek), o godzinie 13:00 w budynku Zespołu Szkół w Gorzycach, ul. Żwirki i Wigury 2 – zwołuję XXVI Sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI Kadencji (bez udziału osób zaproszonych).

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Informacja o stanie przygotowań do  roku szkolnego 2021/2022 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tarnobrzeski.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 2022 zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa – Stale w miejscowości Żupawa (etap II) w km 2 + 005 – 2 + 639,7”,
 2. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 2022 zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów – Stany od km 3+ 277 do km 5 + 010 w miejscowości Grębów i Krawce”,
 3. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 2022 zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego – system sygnalizacji pożaru, system oddymiania, oświetlenie awaryjne”,
 4. w sprawie zwolnienia w części z realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – dyrektora, oraz wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach,
 5. w sprawie zwolnienia w części z realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora i wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Teresy i Seweryna Dolańskich w Grębowie,
 6. w sprawie zwolnienia w części z realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora, wicedyrektora, kierownika szkolenia praktycznego i kierownika warsztatów szkolnych Zespołu Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie,
 7. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2021 r.,
 1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA TRANSMISJI OBRAD NA ŻYWO. 

                                                                                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu

                                   Krystyna Rusin

5 KOMENTARZE

 1. Panie Starosto Sudoł! Moja znajoma była ostatnio w wydziale komunikacji. 6 godzin + dojazd wyjęte z życia. Do końca pańskiej politycznej kariery będę przypominał wszystkim o tym, że nie poparł pan pomysłu utworzenia filii wydziału komunikacji w Nowej Dębie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here