Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego z absolutorium

0
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Na ostatniej sesji radni Powiatu  Tarnobrzeskiego udzielili Zarządowi  Powiatu Tarnobrzeskiemu, kierowanemu przez starostę Pawła Bartoszka absolutorium z wykonania budżetu w 2016 roku. Przed wydaniem pozytywnej opinii w głosowaniu, starosta Paweł Bartoszek przedstawił sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego  budżetu. Zdaniem starosty był to dobry rok. Większość zaplanowanych inwestycji zrealizowano. Spada zadłużenie  powiatu. Zarządowi udało  się spłacić kredyty i nie zaciągnięto nowych zobowiązań.

W minionym roku budżetowym, największym obciążeniem  dla budżetu było utrzymanie placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. Duże wsparcie finansowa przekazano Szpitalowi Powiatowemu w Nowej Dębie. Placówka otrzymała prawie 800 tysięcy złotych. Jak co roku przeznaczono pulę pieniędzy na doposażenie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W blisko 40 milionowym budżecie nie zabrakło wydatków na powiatowe drogi i chodniki. – Wielkość budżetu jest adekwatna do wielkości powiatu, dlatego radzimy sobie na poziomie zbliżonym do dużych powiatów  – powiedział Starosta Paweł Bartoszek.

Wsparcie przy realizacji między innymi inwestycji drogowych przychodzi ze strony gmin, które dzięki partycypacji w kosztach realizują poszczególne inwestycje na terenie swoich gmin. Jest to  montaż finansowy przy podziale środków finansowych  50 do 50 procent lub 75 do 25 procent.  – Zadania inwestycyjne ustalane są  z wójtami i burmistrzami  poszczególnych gmin, a radni poszczególnych  gmin i członkowie  Zarządu ustalają, które zadania mają być realizowane  w roku bieżącym – powiedział Paweł Bartoszek Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego.

Po głosowaniu Starosta Paweł Bartoszek w imieniu Zarządu  podziękował radnym za zaufanie i wyraził  nadzieję, że obecny rok będzie równie dobry pod względem inwestycji i edukacji.

/powiat

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here