Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

0
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2017, poz. 1868 ), uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 30 listopada 2017 r. (CZWARTEK) o godzinie 14.00 w  budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19 odbędzie się XXVII Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego V kadencji.

PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.

5. Interpelacje Radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie,

b) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie,

c) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół por. J. Sarny w Gorzycach

d) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie,

e) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie,

f) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie,

g) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół por. J. Sarny w Gorzycach,

h) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie,

i) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok,

j) zmieniająca uchwałę NR XXII/160/2017 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 22-go lutego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

k) wynagrodzenia Starosty,

l) zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie,

ł) programu współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego  w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

m) ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym,

n) wyrażenia zgody  na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Chmielowie, stanowiących własność Powiatu Tarnobrzeskiego,

o) zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w miejscowości  Stale,

p) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2017 rok.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad sesji.

 

 PRZEWODNICZĄCY  RADY

 

Dominik Szewc          

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here