Dotacje dla mieszkańców Gminy Nowa Dęba

8
Grafika: pexels

Nadal są wole miejsca do projektu  „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”, nie zwlekaj ze zgłoszeniem!

Szczególnie zapraszamy mieszkańców Gminy Nowa Dęba!!!

Projekt skierowany jest do osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz:
-mają 30 lat i więcej,
-są bezrobotne lub bierne zawodowo,
-zamieszkują miasto Tarnobrzeg lub gminy: Nowa Dęba, Gorzyce, i Baranów Sandomierski,
-nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
-nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020.

Zapraszamy osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+, osoby niskowykwalifikowane.

Formy wsparcia:
-szkolenia grupowe dla 60 Uczestników/Uczestniczek projektu,
-wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej (23 050,00 zł) dla 50 uczestników/uczestniczek projektu,
-finansowe wsparcie pomostowe w kwocie 2 500,00 zł przez okres 12 m-cy.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:
– osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu ul. Marii Dąbrowskiej 15 pok. 210 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30,
– przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, tj.: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg.

Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie projektu: http://moftarnobrzeg.pl/

8 KOMENTARZE

  1. Gdy krasnal oderwie Polskę od Unii, to nie będzie już dotacji i zabraknie na te wszystkie pińćset plus… No i trzeba będzie iść do roboty…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here