IX Sesja Rady Miejskiej

1

26.05.11

W związku z otrzymaniem 8,5 miliona złotych ze środków na rewitalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na projekt pn. \”Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba\” radni zmienili także Wieloletnią Prognozę Finansową gminy. Rada podjęła także uchwały m.in. w sprawie zwiększenia do 42 liczby punktów sprzedaży detalicznej alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem zakupu oraz w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Ponadto radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym dwóch nieruchomości położonych w obrębie Chmielów i Poręby Dębskie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację hydroforni oraz położonej w Cyganach dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany z przeznaczeniem na miejsce wypoczynkowo-rekreacyjne.
Radni wyrazili także zgodę na przedłużenie na okres do 1 roku dzierżaw nieruchomości pod pawilony na ulicy Żeromskiego. –W praktyce ze względu na planowaną rewitalizację tego rejonu, na która pozyskaliśmy 8 i pół miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego, umowy te będę krótsze, kilkumiesięczne – powiedział uzasadniając uchwałę burmistrz Wiesław Ordon.

Na zakończenie sesji radni zapoznali się także z nowymi tabelami organizacyjnymi dla szkół na rok szkolny 2011/201

PA

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here