Młodzież z naszego powiatu otrzymała stypendia

13

2013-12-03

Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego po raz drugi przyznał stypendia Powiatu Tarnobrzeskiego. Ideą programu Stypendialnego Powiatu Tarnobrzeskiego jest przede wszystkim promowanie i wspieranie uczniów uzdolnionych oraz motywowanie ich do dalszej sumiennej pracy.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 29 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu. Stypendium za wy-sokie wyniki w nauce odebrało 35 uczniów. To przedstawiciele Zespołu Szkół nr 1 i 2 w Nowej Dębie oraz Zespołu Szkół w Gorzycach. Wy-sokość przyznanego stypendium wynosi 500 złotych za okres 10 mie-sięcy.

Prymusom pogratulowali obecni na uroczystości: tarnobrzeski poseł Mirosław Pluta oraz przedstawiciele zarządu Powiatu Tarno-brzeskiego m.in. radny Leszek Surdy, który pochwalił młodzież za to, że nie uległa modzie na nieuczenie się.

O znaczeniu programu stypendialnego wspomniał koordynator projektu Jerzy Sudoł, wicestarosta tarnobrzeski, który z zadowoleniem przypomniał, że od ubiegłego roku, kiedy odbyła się pierwsza edycja programu, liczba stypendystów wzrosła o 100 procent. Tak duża liczba uczestników projektu cieszy władze powiatu, a zdolności młodych ludzi na pewno w przyszłości będą wykorzystane.
Dla Krzysztofa Pitry, Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego, powoła-nie Programu Stypendialnego to kolejny krok, który ma przyczynić się do rozwoju powiatu tarnobrzeskiego i województwa: -Podkarpacie rozwija się coraz szybciej i dynamiczniej. Dzięki temu, że powstała ra-da fundatorów i poprzez nasze działania, chcemy nakłonić Was do te-go, abyście ukształtowali to nasze województwo. Abyśmy nie byli jak kiedyś Polską B lub Polską C. lecz Polską A, bo mamy ogromny poten-cjał. Przyznając Wam stypendia liczymy na to, że będziecie się jeszcze więcej uczyć, a po studiach zostaniecie tutaj – powiedział Krzysztof Pi-tra.

Do młodzieży zwrócił się także Dariusz Bukowski, przewodniczący Rady Powiatu Tarnobrzeskiego: – Posiadacie cechy charakteru, które pozwalają Wam bardzo mocno patrzeć w przyszłość. Macie wolę walki, żeby się więcej uczyć, chęć i dobre nastawienie. Dziś płacą za Waszą naukę są oceny i wyniki. Za parę lat będą to pieniądze i zawo-dowe awanse – powiedział Dariusz Bukowski.

W bieżącym roku, w ramach Programu Stypendialnego fundato-rami stypendiów są również zakłady pracy. To Nadleśnictwo Nowa Dęba, Federal Mogul Gorzyce Sp. z.o.o, Zakłady Metalowe „Dezamet” S.A., „Fenix Metal Sp. z.o.o., Firma „Słasątdiset” z Sokolnik oraz Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu. Dlatego władze powiatu podziękowały przedstawicielom zakładów pracy za współfinansowanie Programu Stypendialnego.

W czasie spotkania stypendyści mówili o swoich zainteresowa-niach oraz planach na przyszłość. Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek.

PT

13 KOMENTARZE

  1. O jest mój ulubieniec nic nie robiący wielki starosta [size=32]JERZY SUDOŁ, DLACZEGO TAKA DŁUGA NIEOBECNOŚĆ W MEDIACH. OBAWA PRZED PUBLICZNYM ROZLICZENIEM ZA NIC NIE ROBIENIE[/size]

  2. [size=32]taką kwotę zarobił starosta JERZY SUDOŁ ZA 2012 ROK 144541,48 zł[/size] [url]http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/powiaty/pow_tarnobrzeg/starostwo/oswiadczenia/2012/zarzad/j_sudol.pdf[/url]

  3. 500 zł za 10 miesiecy. Czyli 50 zł miesięcznie. 40-milonowy naród stać tylko na stypendia po 50 zł miesięcznie. To wstyd i hańba. Europa. Ręce opadają.

  4. Za rok wybory, życzę Pani/Panu powodzenia w staraniu się o stołek nic nie robiącego wielkiego starosty. A po kadencji rozliczymy z działalności. Będę śledzić ile Pan/Pani uzyskał/a głosów od wyborców. Szczerze życzę wygranych wyborów.

  5. Do autora za ,, błędne przeoczenie;) nie ma takiej nazwy szkoły jak zespół szkół nr 1 i 2. Z tego co mi wiadomo jest Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 2….

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here