Studium zmienione, plan przyjęty

14

30-11-2011r.


Rada Miejska w Nowej Dębie , większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Nowa Dęba oraz w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rada Miejska w Nowej Dębie uchwałą Nr L/468/2010 z dnia 27 października 2010 r. przystąpiła do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba dotyczącej terenu położonego w północo-zachodniej części miejscowości Chmielów, w pobliżu granicy z miastem Tarnobrzeg, na północ od drogi krajowej Nr 9. Teren jest ograniczony:
 od strony północnej – drogą gminną i terenem lasu;
 od strony zachodniej – terenem po zdemontowanej linii kolejowej;
 od strony południowej – drogą publiczną – gminną;
 od strony wschodniej – terenami zadrzewień oraz zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej „Mogiły” w Chmielowie.

Przystąpienie miało na celu zmianę kierunku zagospodarowania tego terenu poprzez wyznaczenie kierunku zabudowy produkcyjnej, magazynowej i składowej, z dopuszczeniem usług, na terenie dotychczas przewidywanym do pozostawienia jako leśno-rolny.
Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę Miejską w związku z potrzebami gminy w zakresie wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych oraz wnioskami zainteresowanych podmiotów gospodarczych. Rada gminy uznała, iż zmiana zasad zagospodarowania terenu w związku z potrzebami rozwojowymi gminy jest zasadna i przez takie działanie zostaną stworzone dogodne warunki dla jej rozwoju gospodarczego oraz przygotowane zostaną tereny dla celów związanych z inwestycjami produkcyjnymi. Powierzchnia obszaru objętego przedmiotową zmianą studium to około 18,5 ha. Teren w stanie istniejącym zagospodarowany jest lasem i rolą, część stanowią nieużytki. Przez teren przebiegają sieci infrastruktury technicznej.

Uwzględniając stanowisko Gminy wyznaczono nowy kierunek zagospodarowania terenu, pod zabudowę produkcyjną, magazynową i składową z dopuszczeniem usług. Taki kierunek rozwoju terenu umożliwi inwestowanie podmiotom przyczyniającym się do rozwoju gospodarczego gminy. Będzie również funkcjonalnym uzupełnieniem istniejących po stronie wschodniej i północnej terenów przemysłowych, wydobywczych, magazynowych, składowych i usługowych. Warunki gruntowe są tu korzystne dla lokalizacji zabudowy. Położenie w pobliżu miasta Tarnobrzega ze względu na możliwość pozyskania klientów i pracowników uzasadnia wykorzystanie lokalizacji dla potrzeb przedmiotowych funkcji.

Z kolei przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Chmielów ma umożliwić Gminie Nowa Dęba posiadanie zaplanowanych przestrzennie terenów stanowiących potencjalną ofertę inwestycyjną dla dużych podmiotów gospodarczych, chcących zlokalizować swoje inwestycje na terenie gminy.

/info

14 KOMENTARZE

 1. [b]Rada Miejska w Nowej Dębie , większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmiany Studium uwarunkowań …[/b] domyślam się, że RATUSZ miał inne zdanie. Pewnie słusznie, bo co do tej pory władze zrobiły ze strefą w mieście ? Otworzyły bramy! Sporo, naprawdę sporo.

 2. Były wczoraj Andrzejki.
  Były wróżby…
  Patrzyłem na wosk i wyszło mi, że KTOŚ kto może w wyniku swojej działalności utracić dotychczasowy FOTEL będzie w "trudnej chwili" przyjęty do ARP… Nie wiem skąd ta wróżba. Nie do końca ją rozumiem. Ale może mi pomożecie?

  Jak myślicie: Kto? Za co? I za czyje pieniądze to coś powstało? O ile chce się Wam moją andrzejkową wróżbę analizować, bo przecież TO TYLKO WRÓŻBA! Pozdrowienia dla Kumatych!

 3. Przepraszam PROROKU !
  Oby się ta wróżba nie spełniła, ale jeśli się tak stanie to ta osoba będzie miała miękkie lądowanie i dożywotnią cieplutką posadkę !
  Na moc wszystkich lasowiackich wiedźm oby ta wróżba nigdy się nie spełniła. Życzę tego sobie i wszystkim mieszkańcom tego miasta.

 4. Dlaczego Mieszkańcu?
  Przecież osoba z takim DOŚWIADCZENIEM , która się NIE MYLI, powinna mieć zagwarantowane miejsce pracy…

  Tak sobie myślę o różnych rzeczach i wydaje mi się, że najgorzej jest robić (czytaj: zarządzać) u "prywaciarza". On tak nie pozwala brać kredytów lub pożyczek. Trzeba naprawdę pomęczyć, żeby wymyślić skąd wziąć kasę, by wszystko grało jak trzeba.

 5. ''Położenie w pobliżu miasta Tarnobrzega ze względu na możliwość pozyskania klientów i pracowników… ''świetny plan, brawo..

 6. mieszkam w ND, jestem młody , mam 25 lat i chce tu pracować,pytanie do włodarzy/napewno to czytają/ co ze strefą w ND? kiedy zostanie odlesiona i kiedy zostaną ściągnięci inwestozrzy?bez miejsc pracy miasto upadnie i wszyscy z tąd wyjadą.dlaczego Pilington przeniósł sie do chmielowa a nie do ND?

 7. [b]Yeti[/b]
  Warto zadać pytanie ile milionów burmistrz z Tarnowskiej Woli p. Wiesław Ordon przeznaczył na strefę w Chmielowie a ile na strefę na terenie miasta Nowa Dęba?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here