Terminy obrad Sesji i Komisji Rady Miejskiej

6


Zaproszenie na 48 sesję Rady Miejskiej.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
z a p r a s z a na
XLVIII sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 25 sierpnia 2010r. (środa ) o godz. 14 00
w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska3, I p. sala 104

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności między sesjami.
6. Zapytania i wnioski mieszkańców.
7. Przedstawienie informacji Burmistrza Miasta i Gminy o przebiegu wykonania za I półrocze bu-dżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2010 rok,
2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,
3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (Rzeszowska 3),
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (Krasickiego 8),
5) ustanowienia pomnika przyrody na terenie Nowej Dęby,
6) zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji projektu „System Informacji
Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego”,
7) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Chmielów),

8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonych w Nowej Dębie – osiedlu Poręby Dębskie,
9) zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego
ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi krajowej Nr 9 E – 371 Radom – Barwinek
w miejscowości Nowa Dęba, obręb Dęba na odcinku w km od 141 + 250 do km
141 + 540 – strona lewa,
10) zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego
rowu odwadniającego w ciągu drogi krajowej Nr 9 E – 371 Radom – Barwinek
w miejscowości Nowa Dęba na odcinku w km od 145 + 310 do km 145 + 711 – strona prawa (ul. Bieszczadzka),
11) ustalenia zasad nabycia udziałów Spółki Zakład produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej Dębie.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin

————————————————-

INFORMACJA

o terminach i miejscu posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej

przed sesja w dniu 25 sierpnia 2010 r.

1. 23 sierpnia 2010 (pon.) godz. 1515 – Komisja Budżetowa

2. 24 sierpnia 2010 (wt.) godz. 1515 – Komisja Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Posiedzenia odbywają się w sali narad UMiG – I piętro, sala nr 104.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do udziału w posiedzeniach komisji.

UMiG

6 KOMENTARZE

  1. A ja tu widzę mało śmieszne rzeczy,co sesja to kredycik ,a tu prosze nie jeden.Rozumiem są wydatki,ale jak się gruntem w centrum miasta handluje ,to zapłatę trzeba pobierać,a nie rozkładać na 10 lat.
    To inwestor ma brać kredyty nie wy mości gospodarze.
    Dla kogo pracujesz panie Wiesiek ? Stać nas na kolejne zadłużanie ?

  2. Koledzy do rady! Nie będziemy zaciągać zobowiązań ( nie jest tu mowa o kredycie), nie kupimy wody, będziemy siedzieć cicho. A wokoło wszystko będzie kwitnąć (mowa o chwastach)…

  3. co komisja budżetowa będzie się zastanawiać nad wzięciem kolejnego kredytu przez gminę ? A może by tak zawołać od Pawełka fundusze które mu włodarze rozłożyli na spłatę za działkę obok hotelu na okres dziesięciu lat. Przecież to jest przekręt jak cholera.
    Jest to dla mnie i nie tylko dla mnie niezrozumiałe, że gmina zaciąga kredyty aby funkcjonować, a tu nasze pieniądze rozdaje na prawo i lewo.:(

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here