Za nami inauguracyjna sesja VII kadencji samorządu

18

Radni Rady Miejskiej VII kadencji spotkali się 1 grudnia na inauguracyjnej sesji w sali lustrzanej Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie.

Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej miała uroczysty charakter. Radni, którzy podejmują służbę publiczną w VII kadencji samorządu, odebrali z rąk Genowefy Wojdy – przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej nominacje i złożyli ślubowanie, zobowiązując się wobec mieszkańców i samych siebie do działania dla dobra gminy. Sesję otworzył i do momentu wyboru Przewodniczącego obrady prowadził najstarszy wiekiem radny – Stanisław Skimina.

Po odczytaniu przez radnego seniora roty ślubowania radni odczytywani kolejno z listy obecności, poprzez podniesienie ręki złożyli ślubowanie słowami „Ślubuję” lub „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Z chwilą złożenia ślubowania radni objęli obowiązki związane ze sprawowaniem mandatów radnych Rady Miejskiej w Nowej Dębie.

Ślubowanie złożyli radni:

– Marzena CHMIELOWIEC,

– Tomasz DZIEMIANKO,

– Jan FLIS,

– Tomasz GAZDA,

– Zbigniew KARKUT,

– Janina LUBERA,

– Roman PUZIO,

– Krzysztof SAŁEK,

– Wojciech SERAFIN,

– Stanisław SKIMINA,

– Ryszard SZAFRAN,

– Jacek SZPUNAR,

– Marian TOMCZYK,

– Tomasz WOLAN,

– Andrzej WOŁOSZ.

Wśród nowej Rady Miejskiej jest 6 osób, którym wyborcy ponownie dali kredyt zaufania wybierając ich na kolejną kadencję (Jan Flis, Tomasz Gazda, Janina Lubera, Krzysztof Sałek, Wojciech Serafin, Stanisław Skimina). Dwóch radnych w swoich okręgach nie miało kontrkandydatów (Marian Tomczyk z Cyganów i Zbigniew Karkut z Alfredówki) i zostało radnymi automatycznie. Wśród siedmiu pozostałych są zarówno osoby, które zostały radnymi po raz pierwszy (Marzena Chmielowiec, Tomasz Dziemianko, Tomasz Wolan, Andrzej Wołosz), jak i radni wcześniejszych kadencji (Ryszard Szafran, Roman Puzio, Jacek Szpunar).

Komisja skrutacyjna w składzie: przewodniczący – Roman Puzio, członkowie – Jacek Szpunar i Jan Flis przeprowadziła procedurę głosowania mającą na celu wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. Po głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Miejskiej VII kadencji został Wojciech Serafin, który był jedynym radnym zgłoszonym przez pozostały skład rady.

Ślubowanie złożył także Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, wybrany na kolejną kadencję w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r. Burmistrz podziękował za wybór i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Gratulacje dla burmistrza i nowej Rady Miejskiej złożył Kazimierz Wąsik – prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowej Dębie.

Nowy przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił propozycję wprowadzenia do porządku obrad dodatkowych punktów, tj. wyboru wiceprzewodniczących oraz składów poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Po krótkiej przerwie Komisja Skrutacyjna w składzie Stanisław Skimina, Marzena Chmielowiec oraz Tomasz Gazda przeprowadziła wybory wiceprzewodniczących. I wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej został Jacek Szpunar, a II wiceprzewodniczącym – Marian Tomczyk.

Wybrane zostały także składy poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Jan Flis, członkowie – Marzena Chmielowiec, Ryszard Szafran, Andrzej Wołosz.

Komisja Budżetowa: przewodniczący – Krzysztof Sałek, zastępca przewodniczącego – Tomasz Dziemianko, członkowie – Marian Tomczyk, Marzena Chmielowiec, Stanisław Skimina, Jan Flis, Roman Puzio, Janina Lubera, Tomasz Gazda i Zbigniew Karkut.

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji: przewodniczący – Tomasz Gazda, zastępca przewodniczącego – Marzena Chmielowiec, członkowie – Jacek Szpunar, Roman Puzio, Andrzej Wołosz, Tomasz Wolan, Tomasz Dziemianko i Zbigniew Karkut.

Komisja Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska: przewodniczący – Andrzej Wołosz, zastępca przewodniczącego – Jan Flis, członkowie – Tomasz Wolan i Zbigniew Karkut.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu: przewodniczący – Stanisław Skimina, zastępca przewodniczącego – Ryszard Szafran, członkowie – Marian Tomczyk, Jacek Szpunar, Tomasz Dziemianko, Tomasz Wolan, Janina Lubera i Krzysztof Sałek.

Komisja Statutowo-Organizacyjna, Spraw Społecznych i Etyki: przewodniczący – Ryszard Szafran, zastępca przewodniczącego Roman Puzio, członkowie – Janina Lubera i Tomasz Gazda.

Ostatnimi punktami I sesji Rady Miejskiej VII kadencji były informacje o stanie budżetu gminy Nowa Dęba, które przedstawiła skarbnik Alicja Furgał oraz o stanie gminy Nowa Dęba przedstawione przez sekretarz Elżbietę Gil.

Tekst i zdjęcia: UMiG

18 KOMENTARZE

    • Kto inny tak pięknie będzie kręcił przy inwestycjach? kto inny ogarnie ten bałagan który został narobiony? Paradoks Żołędzia: MUSI WYLECIEĆ I JEDNOCZEŚNIE MUSI ZOSTAĆ.

    • Przed wyborami jak Ordon zabiegał o głosy to mówił, że Żołędzia już nie będzie. Wygrał wybory i Żołędzia zostawi bo razem są w tym samym bagnie po uszy i jeden ma na drugiego tyle haków, że to są już teraz PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI!

    • Dam sobie rękę uciąć że to będzie kobieta, rozwódka co też przekręty i fuszerki lubi:)

  1. Jak przykro…… że taka mała mniejszość nie może pogodzić się z większością. Taka jest demokracja. Taka jest wola narodu. Rada jest odzwierciedleniem społeczeństwa, które o jej składzie zdecydowało. Na pewno trudno pogodzić się z porażką, ale trzeba realnie popatrzeć na rzeczywistość i jak się komuś coś nie podoba i uważa że wszyscy myślą żle i robią wszystko żle ….to może najzwyczajniej w świecie powinien: pomyśleć o miejscu na ziemi w którym mógłby poczuć się lepiej

    • Demokracja, jak twierdzi Korwin, i tu ma rację, to rządy głupszych, bo jest ich zwyczajnie więcej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here