Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

18
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Uprzejmie  informuję mieszkańców,  że w dniu  10 grudnia 2014 roku ( środa ) o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19 odbędzie się II Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego V kadencji.

 PORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja Starosty Tarnobrzeskiego.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • powołania komisji rewizyjnej,

  • powołania komisji stałych, określenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego,

  • wyboru delegata do Związku Powiatów Polskich,

  • zmieniająca uchwałę w sprawie  przystąpienia do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz wyboru delegata,

  • programu współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego  w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  • zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie,

  • zmieniająca uchwałę nr XXXIX/290/2014 Rady  Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 15 października 2014r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2014 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

  • uchylenia uchwały Rady Powiatu Tarnobrzeskiego,

  • ustalenia wynagrodzenia Starosty,

  • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2014 rok.

 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 8. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

/-/  Dominik Szewc

18 KOMENTARZE

  • To znaczy, że innych zmian w starostwie nie ma ?? To ten wynalazek pierwszego starosty dalej będzie działał przez następne 4 lata. Brawo należy mu się nobel. Oj biada nam i belfrom.

 1. Panie Jurku Sudole, będący w koalicji rządzącej.
  Czy to prawda, że nauczyciele z dwóch szkół średnich nie otrzymali pensji?
  Jeśli tak, to jakie działania podjął Pan jako osoba popierająca rządy Gorzyc i Baranowa w powiecie?

  • głosowaliśta na sudoła no to mata za swoje. baranów i gorzyce górą. po nauczycielach następnymi ofiarami układu popieranego przez sudoła będzie szpital.

 2. Czemu nie ma informacji o złym gospodarowaniu pieniędzmi przez osobę z Ratusza i trudnościami w wypłaceniu podwładnym pensji.
  Tak to jest swoich się nie szkaluje, ale jeżeli by to dotyczyło burmistrza ale była by okazja mu dokopać.
  Może wypada abdykować skoro się tak rządzi.
  Co na to niedoszły burmistrz.

  • Czyżby cenzura zabroniła pisać o tym przypadku, bo wina jest po stronie pani dyrektor z Ratusza jak podaje Vice -starosta.

 3. Nie ma to jak PO ustala subwencje na poziomie ministerstwa, PSL budżet na poziomie powiatu, a układu pilnują postkomunistyczne związki zawodowe, gdzie kościół milczy, żeby nie zaprzepaścić swoich interesów…

  Życzę powodzenia ostatnim, którzy nie wyjechali do anglosaskiego świata.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here