Zawiadomienie o XII Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

3

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 21 grudnia 2015r. ( PONIEDZIAŁEK ) o godzinie 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19 odbędzie się XII Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego V kadencji.

PORZĄDEK OBRAD :

   1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

   4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.

   5. Interpelacje Radnych.

   6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej,

b) zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,

c) zamiaru przeniesienia kształcenia zawodowego z Technikum funkcjonującego  w ramach Zespołu Szkół Nr 1 z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba do Technikum funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą przy ul. Kościuszki 101, 39-460 Nowa Dęba.

d) rozwiązania Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą przy  ul. Kościuszki 101, 39-460 Nowa Dęba i utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Dębie z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dębe.

e) uchwalenia budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego na 2016 rok:

– przedstawienie projektu budżetu,

– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

– opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,

– dyskusja,

f)  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2016-2028,

g) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2015 rok.

 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 8. Zamknięcie obrad sesji.

                                             PRZEWODNICZĄCY  RADY
Dominik Szewc

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here