Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

0

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 3 marca 2016 r. ( czwartek ) o godzinie 13.30 w  budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19 odbędzie się XIII Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego V kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
5. Interpelacje Radnych.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 r.
7. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu Zawodowego w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności w roku 2015:

– Komisji Rewizyjnej,

– Rady Powiatu Tarnobrzeskiego,

– Komisji Stałych Rady Powiatu.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2016,

b) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych  Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na 2016 rok,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2016,

e) uchylenia uchwały Rady Powiatu,

f) uchylenia uchwały Rady Powiatu,

g) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 2017 zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół w Gorzycach”,

h) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2016 rok.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad sesji.

 
PRZEWODNICZĄCY  RADY

Dominik Szewc

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here