Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

1
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2016, poz. 814 z późn. zm.), uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 14 czerwca 2017 r. ( ŚRODA ) o godzinie 12.00 w  budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19 odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego V kadencji.

 

PORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.
 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2016 roku.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej – informacja.
 3. Sprawozdanie z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2016 roku jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 2. a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
 3. b) udzielenia Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok :

– sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok – Starosta Tarnobrzeski,

– opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnobrzeskiego,

– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,

 1. c) zwolnienia w części z realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora i Wicedyrektora Zespołu Szkół im. por. J. Sarny  w Gorzycach,
 1. d) zwolnienia w części z realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora i Wicedyrektora Zespołu Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowe Dębie,
 1. e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie za rok 2016,
 1. f) zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie,
 1. g) zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Wiedza i praktyka inwestycją w przyszłość”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa

   IX , Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4,  Poprawa jakości kształcenia zawodowego,

 1. h) zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Dobry start w dorosłość”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,   Oś priorytetowa IX , Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4,  Poprawa  jakości kształcenia zawodowego,
 1. i) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Baranów Sandomierski,
 2. j) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce,
 3. k) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Dęba,
 4. l) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Gminy Nowa Dęba,

ł) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2017 rok.

 1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

                                                                   PRZEWODNICZĄCY  RADY

 

                                                                                                                 Dominik Szewc   

1 KOMENTARZ

 1. e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie za rok 2016,

  O co chodzi z tą strata?
  Czyja to zasluga? Napiszczie cos wiecej.
  Moze jakis oddzielny artykul na ten temat na infonowadeba.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here