Zorganizowana grupa przestępcza z tarnobrzeskiego WORD stanie przed Sądem

5

Przedwczoraj Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie skierował do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wniosek o wydanie wyroku skazującego wobec 30 osób (w trybie art. 335 par. 1 kodeksu postępowania karnego).

Wniosek dotyczy jedenastu egzaminatorów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, jednego lekarza oraz osiemnastu osób, które powoływały się na wpływy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

Zarzuty dla 30 osób

Egzaminatorom WORD prokuratorzy zarzucają udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Związane są one z przeprowadzaniem części praktycznej egzaminu osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w taki sposób, by umożliwić im pozytywne zaliczenie tego egzaminu. Części egzaminatorom zarzucono również niedopełnienie obowiązków służbowych rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, a także przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za pozytywne załatwienie części praktycznej egzaminu na prawo jazdy.

Oskarżony lekarz dopuścił się występku poświadczenia nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, poprzez potwierdzenie wykonania badania lekarskiego, poprzedzającego wydanie orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi.

Prywatnym osobom zarzuca się powoływanie się na wpływy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu w zamian i wręczanie korzyści majątkowe egzaminatorom w zamian za korzyści majątkowe dla siebie, bądź też nakłanianie egzaminatorów do niedopełnienia obowiązków służbowych.

Kary zostały uzgodnione

Wszyscy oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Złożyli również wyjaśnienia potwierdzające ustalenia faktyczne, które znalazły odzwierciedlenie w przedstawionych im zarzutach.

Prokuratorzy uzgodnili z oskarżonymi wymiar kary. Stało się to podstawą do skierowania wniosku o skazanie ich bez przeprowadzenia rozprawy.

/PK

5 KOMENTARZE

  1. Specjalnie oblewanie na egzaminie dla korzyści majątkowych do najgorsze s…..o.
    Za każdą łapówkę miesiąc paki i sprawdzić skąd mieli kasę na budowę po kilka domów.
    Konfiskata mienia i najwyżej mieszkanie socjalne z kiblem na dworze i wodą w studni.
    Teraz jakoś nie ma większych problem ze zdaniem egzaminu. Zdawałem w wakacje i większośc osób zdała. Brawo Policja i CBA.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here