Ministrowie w Nowej Dębie podpiszą program inwestycyjny budowy obwodnicy miasta xvideo

43

Na poniedziałek 11 maja 2020 roku, zaplanowano podpisanie programu inwestycyjnego związanego z rządowym planem budowy 100 obwodnic. Ministrowie Infrastruktury Andrzej Adamczyk i Rafał Weber przyjadą do Nowej Dęby by w terenie podpisać stosowny dokument. Ceremonię zaplanowano na godzinę 13:00.  Na zdjęciu tytułowym: budowa obwodnicy Stalowej Woli.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

W programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowania. Wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami wypadków, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju.

Dla części obwodnic opracowano już dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, dla części jest prowadzony proces przygotowawczy. Są też takie zadania, dla których przygotowania dopiero się rozpoczną.

Dla kilkunastu obwodnic ogłoszenie postępowań przetargowych jest planowane jeszcze w 2020 roku. Będą to m.in. obwodnice Strzelec Krajeńskich (DK 22), Lipska (DK 79), Suchowoli (DK 8), Wąchocka (DK 42), Smolajn (DK 51), Koźmina Wielkopolskiego (DK 15) i Gryfina (DK 31).

Finansowanie programu

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.

Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

Poprawa bezpieczeństwa

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pomimo sukcesywnej poprawy jakości dróg i działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, Polska zajmuje odległe miejsce w rankingu państw Unii Europejskiej. Do większości wypadków dochodzi na terenie zabudowanym (71,2% ogółu). W wielu wypadkach biorą udział niechronieni uczestnicy ruchu, czyli piesi i rowerzyści.

Na terenie miast  zbiegają się wszystkie rodzaje ruchu: towarowego – samochodów ciężarowych i dostawczych, pasażerskiego – autobusów i samochodów osobowych, transportu miejskiego, rowerowego czy też pieszego. Dlatego tak ważne jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zurbanizowane.

Zwiększenie przepustowości sieci drogowej

Przez tereny zabudowane miejscowości przebiegają drogi krajowe o dużym natężeniu ruchu, w tym samochodów ciężarowych. Często drogi krajowe przebiegają przez centra miast. Drogi te często stanowią jedyną przeprawę przez rzekę w całej miejscowości czy też okolicy tych miast, co wynika z kształtowania się infrastruktury w czasach historycznych.

W efekcie budowy obejść miejscowości oraz rozdzielenia ruchu nastąpi poprawa sytuacji na istniejącej sieci drogowej oraz w otoczeniu dróg krajowych.  Poprawi się  płynności ruchu, zwiększy przepustowość sieci dróg krajowych, nastąpi redukcja korków i zatłoczenia miast, szczególnie w miejscach newralgicznych (drogi śródmiejskie, główne skrzyżowania, mosty i wiadukty).

Czystsze powietrze, mniejszy hałas

Istotnym efektem budowy obwodnic jest również redukcja zanieczyszczeń w miastach, gdzie na relatywnie niewielkim obszarze, przy  dużym zatłoczeniu, koncentruje się wiele pojazdów emitujących różnego rodzaju zanieczyszczenia. Transport samochodowy jest istotnym źródłem zanieczyszczenia na terenie miast. Ma to znaczący wpływ na zdrowie mieszkańców. Zanieczyszczenia  z transportu drogowego przyczyniają się do skrócenia średniej długości życia, a także chorób, szczególnie związanych z układem oddechowym czy krążenia.

Poprzez budowę obejść miejscowości następuje także redukcja hałasu na ich terenie. Narażenie na hałas może wywołać zaburzenia snu, a w efekcie pogorszenie się stanu zdrowia mieszkańców. Wpływa też w długiej perspektywie na pogorszenie samopoczucia, wzrost ciśnienia krwi, a także choroby układu krążenia.

Wpływ programu na rozwój kraju

Budowa obwodnic miast zapewni efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców. Poprawa przepustowości głównych arterii jest jednym z kluczowych elementów, które mogą zwiększyć dynamikę rozwoju zarówno regionów, jak i całego kraju, przez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów oraz usług. Realizacja planowanych w Programie inwestycji pozwoli również zaspokoić oczekiwania mieszkańców związane z bezpieczną i szybką komunikacją.

Budowa obwodnic poprawi funkcjonowanie miast najbardziej dotkniętych niedogodnościami wynikającymi z ruchu tranzytowego.

Obwodnice w realizacji

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Dotychczas, do końca 2019 r., oddano do ruchu w ramach PBDK 15 obwodnic, natomiast w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64.

Ponadto budowa obwodnic dużych miast i aglomeracji jest realizowana w ramach rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych (obwodnica Łodzi, Bydgoszczy, Częstochowy czy Rzeszowa).

Zadania te są realizowane niezależnie od nowego programu budowy 100 obwodnic.

Obwodnice jako element systemu transportowego kraju

Program obwodnicowy powstał w oparciu o długookresowe krajowe dokumenty strategiczne, takie jak:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego,
 • Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • Krajowa Polityka Miejska 2023,

oraz dokumenty Unii Europejskiej:

 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu „Europa 2020”,
 • „Biała Księga” Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE.

 

43 KOMENTARZE

  • Hahahaha, dzieci do szkół powinny wrócić bo już przesadzaja z tymi komentarzami. Nie róbmy obwodnicy bo knajpy padną, powiedz mi jak to wyliczyłes? Jaki procent zysków to przejezdni, jaki wesela i inne uroczystości a jaki stali goście z okolic? Co tam inwestorzy, wygoda mieszkańców itd jak knajpy mogą stracić.

  • Właśnie szansa na rozwój, gdy będzie szybki dojazd do strefy przemysłowej. I szybsza komunikacja z centralą i zachodem. Zobacz jak rozwija się Rzeszów od kiedy ma ciąg komunikacyjny wschód zachód. A my możemy być przystankiem na trasie północ-południe. Połączenie Stalowej Woli,Tarnobrzega, Nowej Dęby,Rzeszowa szybkimi ciągami komunikacyjnymi to odbudowa idei COP-u.

  • No a jak… Nie tylko knajpy ale całe miasto oberwie… łatwiej grzać się w rządowych fleszach i robić coś (7-kilometrowe obwodnice) za rządowe pieniądze niż ruszyć strefę… zamiast wziąć przykład z prężnie rozwijającego się Mielca i tamtejszej strefy to oni będą robić obwodnicę… ale czemu się tu się dziwić skoro włodarze nie mają żadnego wykształcenia w zakresie inwestycji, ekonomii czy jakiejkolwiek logicznej myśli… polonistyka nie ma z tym przecież wiele wspólnego…

 1. Wstawione zdjęcie z budowy , myślałem ze już budują tą obwodnice Nowej Dęby . A to zdjęcie ze Stalowej Woli . A u nas obwodnicę pewno tak wybudują jak ten blok z programu mieszkanie plus Hahahaha

  • Jak nauczysz się poprawnie pisać. Do roboty gimbazie. Interpunkcję też POpraw, wiesz już jakie błędy popełniłeś mądralo?

 2. Otóż chcę poinformować grajdół że obwodnica będzie się zaczynać w Jadachach a kończyć w Hadykówce, będzie przebiegać obok Huty Komorowskiej. Także „miastowi” będą mieli kawalątek by na tą Warszawkę ruszyć.
  Biorąc pod uwagę oddanie w najbliższym czasie drogi expresowej Rzeszów – Lublin /via Carpatia/ i S17 Lublin – Warszawa czas dojazdu z Rzeszowa do W-wy wynosi 3 godz. Tiry które jeżdżą aktualnie DK9 na Barwinek z automatu wskoczą na expresówki , więc po co grajdołowi tak odległa obwodnica , chyba tylko po to by na przejściu dla pieszych zbyt długo nie czekać spiesząc się do biedronki …. he he

  • Co Ty masz w głowie? Piszesz takie bzdury ze ciężko coś napisać. Obwodnica będzie tylko miasta a nie złapie nawet Majdanu, nie mówiąc o hadykwoce coś Ci się z planami s9 pomyliło swoją drogą planów bardzo bardzo wstępnych. Po to sa obwodnicę żeby ludziom mieszkało się lepiej a kierowcom bezpieczniej i szybciej dodatkowo to pomaga w przedsiebiorczosci może nie wszystkim ale generalnie to jest wielki plus. Macie bardzo dziwne myślenie że jak wybuduje sie obwodnicę to deba padnie bo droga będzie prowadzona bokiem a nie przez środek miasta. Wszyscy się cieszą jak im budują obwodnice bo są same plusy a tu wizja apokalipsy. Nie macie pojęcia żadnego jak to działa a wystarczy popatrzeć na inne miejscowości jak na tym wychodzą. Są lepiej skomunikowani i bardziej atrakcyjni dla inwestorów, jest ciszej i bezpieczniej a do knajp i tak przychodzą głównie stali bywalcy i jak ktoś będzie chciał dobrze zjeść to i tak zejdzie i zje w Dębie bo przy obwodnicy nie będzie knajp.

  • Do „obwodnicy”, najbardziej zyskał Głogów Młp. nikt nawet nie wie że na trasie do Rzeszowa takie cuś jest. choć faktycznie Głogowowi obwodnica była bardzo potrzebna , dk9 tam akurat przebiegała przez środek miejscowości. Piszesz że u nas też jest droga przez środek polany. Wiedz zatem że gdyby nie Grzęda i jego inwestycje po tej stronie grajdoła i biedronka 90 % naszych mieszkańców nie miało by potrzeby przechodzić przez 9-tkę. Co do obwodnicy wystarczy poczytać że ma się pokrywać z przyszła trasą szybkiego ruchu …

  • Tak faktycznie deba przez te parę kilometrów faktycznie w większości jest tylko z jednej strony… Głogów stracił wg Ciebie? Myślisz że było by tam tyle osiedli takich domów gdyby nie było obwodnicy? Naprawdę uważasz obwodnicę za zły pomysł? Widzisz więcej wad niż zalet?

   Jak jedziesz gdzieś to co z tego że przejerzdzasz przez jakieś miasteczko no co? Mijajasz jedziesz dalej może nawet zapamietasz ale co z tego?? Jaki zysk ma ta miejscowość? A jak myślisz ci ludzie którzy mieszkają w Głogowie w tym pięknych domkach ile kasy zostawiają w tej miejscowości? Fakt że Rzeszów jest główną przyczyną że tam mieszkają ale bez obwodnicy by było ich dużo mniej.

  • Chmielowice weź poczytaj coś co jest pewne a nie planowane, nikt nie wie jak, czy i kiedy powstanie s9, a nawet jeśli nawet tak bedzie jak piszesz to nie jest argument przeciw obwodnicy bo to nie bedzie tak szybko i to jest akirat pewne.

 3. Wiesiu, gdzie twoje „Centrum zysku” i skocznia narciarska w Chmielowie? Jureczku, gdzie twoje muzeum i twój Prometeusz-Makary? Zygmusiu, gdzie twój „Dirt Park” i małpi gaj na górce? Chłopcy z Baranowa, gdzie wasz stok narciarski? Krystianku, gdzie Militariada (właściwie nie twoja, tylko wymyślona przez Aśkę Lewicką)?

  GDZIE JESTEŚCIE DZISIAJ, KIEDY TRZEBA NAM BUDOWAĆ METRO DĘBIANKA-STATOIL?!

  https://youtu.be/oghnNUEgSWQ

 4. Może i popełniłem bład interpunkcyjny , ale to tylko mały błąd a pis popełniło WIELBŁĄD w ogłaszaniu programu mieszkanie plus . Może opiszesz mi jak Ci się mieszka w tym mieszkaniu plus , czy Ci deszcz na ten głupi łeb nie pada hahahaha

  • Mam pytanko czy czesc parkingu przed sklepem obuwniczym Sandra jest sprzedana bo są tabliczki ze parking prywatny dla klientów sklepu.

 5. Do Chmielowice. Kolejny twój argument jest bez sensu bo mówisz że gdyby nie grzeda i biedronka to nikt by tam nie przechodził ale wyobraź sobie jest i biedronka i zabudowy urzędy i parę innych budynków sklepów magnolia itp. Itd i będzie to nadal tam stalo i ludzie przechodzą taki jest fakt a nie twoje gdyby. Nie wiem czy zapomniałeś ale po drugiej stronie jest z kilometr bloków przy samej drodze gdzie mieszka parę osób i im to przeszkadza. W Dębie wsi i na porebach też jest przy drodze z obu stron kilka zbudowan.

  • Dokładnie. Jeszcze niech Inwalidy całkiem upadną to teren będzie jak marzenie dla inwestorów. Jestem za.

 6. Czytając te komentarze, może wydawać się że czas stanął w miejscu. Nie jestem z Nowej Dęby, zamieszkałem tu. Ale zamiast krytykować trzeba patrzeć trochę dalej.Kiedyś sprzedawałem samochód, kupił emeryt,górnik z Katowic. Był zachwycony powietrzem,zielenią ,tylko te samochody…..A tak to przy takim rozwoju psy zaczynają dupą szczekać. Dalej nie będę komentował, ale często czytam te tzw. spory na łamach prasy. Ręce opadają, wielokrotnie pod koniec tematu nie wiadomo o co chodziło na początku.

  • To samo jest przed Cyfrowym Plusem. Na szybie wisi kartka że parkować mogą tylko klienci, a czy to ktoś weryfikuje nie mam pojęcia, do Sandry to chyba raczej niewiele osób przyjeżdża samochodem.

 7. A popatrzcie co sie dzieje za słynna pizzerią która od lat blokuje ludziom miejsca parkingowe. Teraz z tylu koperty mieszkania nad i dalej wszystko zablokowane przez czarną i steryda

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here