Zawiadomienie o XI Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

6
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 22 października 2019r. (wtorek) o godzinie 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w Sali obrad Rady Powiatu Nr 19 – zwołuję XI  Sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
 5. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych radnych Powiatu, członków Zarządu, skarbnika i sekretarza Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne.
 6. Interpelacje Radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) w sprawie w zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
  b) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na 2020 rok
  c) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego finansowania w roku 2020 zadania „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie”
  d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 rok
 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszamy do wzięcia udziału w sesji.

6 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here