Zawiadomienie o XLII sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

11
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 15 lutego 2023 roku (środa), o godzinie 14:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w Sali obrad Rady Powiatu Nr 19 – zwołuję XLII Sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI Kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 roku.
 6. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie.
  b) w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
  c) w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, skierowanego do osób stosujących przemoc w rodzinie, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2023r.
  d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023r.
  e) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023r.
  f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2023-2031.
 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja na żywo

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji.

 

                                                                                                          PRZEWODNICZĄCY

                           RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

                                                                                                            /-/  Krystyna Rusin

11 KOMENTARZE

 1. Gdzie w porządku obrad jest punkt pod nazwą „przekazanie 0,5 mlna złotych na budowę ulicy Śmiśniewicza w Nowej Dębie” ?

 2. No i trza bedzie do Rozalina gdzieś się przenieść polansować sie w beemce

  • Ciebie anonim, z tym rozrzutnikiem to nie tyczy, bo ty co najwyżej możesz zrobić nim zator na drodze… A jak sie jeszcze wysypie z niego co nieco…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here