Współpraca gminy Nowa Dęba z NFOŚiGW

0

W połowie sierpnia przedstawiciele nowodębskiego samorządu czyli burmistrz Wiesław Ordon i prezes PGKiM-u Antoni Kapusta odbyli spotkanie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wiceprezesem zarządu Dominikiem Bąkiem oraz dyrektorami wydziałów merytorycznych funduszu. Spotkanie miało na celu poszukiwanie możliwości finansowania procesów oczyszczania wód głębinowych, z których Nowa Dęba czerpie wodę dla mieszkańców, ze związków chlorowcoorganicznych.

Po raz kolejny przedstawiciele nowodębskiego samorządu przybliżyli problem i palącą konieczność jego sprawnego rozwiązania. W trakcie merytorycznej dyskusji uzgodniono, że istnieje możliwość wsparcia PGKiM-u niskooprocentowaną pożyczką na taką modernizacje ujęcia wody, aby w dużym stopniu ten problem rozwiązać. Zaproponowana formuła pożyczki daje możliwość jej umorzenia w 30%. W dyskusji poruszono również możliwość pozyskania środków funduszu na likwidację zanieczyszczeń przez instytucje państwowe. Jest to o tyle istotne, że gmina nie była sprawcą tego zanieczyszczenia, a musi ponosić podwyższone koszty podania dobrej wody dla mieszkańców.
Problem zanieczyszczenia wód złożowych oraz propozycje jego rozwiązania zostały przedstawione Radzie Miejskiej przez prezesa A. Kapustę, a w najbliższym czasie dojdzie do spotkania z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy omówią modele przepływu zanieczyszczeń i ewentualne skutki niepodejmowania żadnych działań wobec tego problemu.

29 sierpnia Zarząd i Rada Nadzorcza NFOŚiGW wraz z jego pracownikami zapoznali się w Nowej Dębie ze stanem realizacji największego w historii gminy projektu unijnego, polegającego na modernizacji kanalizacji sanitarnej miasta oraz rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych.
Projekt ten o wartości ok. 40 mln zł realizowany jest z unijną dotacją ok. 20 mln zł oraz pożyczką na resztę środków z NFOŚiGW. Realizowany projekt, który ma być zakończony w 2021 roku, będący milowym krokiem rozwoju infrastruktury komunalnej, winien zabezpieczyć potrzeby miasta i gminy w tej sferze na kolejnych kilkadziesiąt lat.

Podczas spotkania z Zarządem NFOŚiGW – prezesem Markiem Ryszką i zastępcą prezesa Anną Mańk starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł przybliżył także kwestię budowy zbiorników wody dla szpitala powiatowego oraz termomodernizacji budynku oddziału psychiatrycznego. Zarówno spotkanie z prezesem D. Bąkiem w siedzibie NFOŚiGW, jak i przyjazd Zarządu i Rady Nadzorczej funduszu do Nowej Dęby były wsparte przez posła Zbigniewa Chmielowca.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here