Podsumowanie obrad XXVII sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego V Kadencji

0
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Zmniejszenie opłaty za wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w miejscowości Stale w gminie Grębów, ustalenie opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym, zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok oraz przekształcenie placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat, co podyktowane było treścią art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60), to ważniejsze uchwały podjęte przez radnych Powiatu Tarnobrzeskiego na ostatniej sesji Rady Powiatu.

W pierwszej części obrad radni stwierdzili przekształcenie Szkoły Przysposabiającej do Pracy Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie, przekształcenie Szkoły Podstawowej Nr 1 Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie, przekształcenie Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach, przekształcenie Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie, przekształcenie Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie, przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie, przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach oraz przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie.

W dalszej części obrad radny Adam Łabuda odczytał planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok i przedstawił kolejność działań. 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie I kwartał funkcjonowanie jednostki 2. Ocena wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2017 rok. II kwartał kontrola wykonania budżetu za 2017 rok 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu III kwartał funkcjonowanie jednostki.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w miejscowości Stale. Decyzja radnych Powiatu była konsekwencją postanowień  Rady Gminy Grębów, która  28 lipca 2017 roku  podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Stale. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Wójt Gminy Grębów zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o podjęcie przez Radę Powiatu stosownej uchwały w sprawie zmniejszenia lub zwolnienia z opłat. Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku wójta przemawia słuszny interes mieszkańców Grębowa. Zarząd Powiatu uwzględniając możliwości finansowe Powiatu proponuje obniżenie opłaty za wymianę dokumentu wynoszącą 100,50 zł o około  50 procent tj. 50,50 zł po stronie osoby zobowiązanej, 50,00 zł kwota obniżenia opłaty. W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców odnotowano 681 mieszkańców miejscowości Stale dysponujących dokumentem prawa jazdy. Z obniżenia opłaty stosownie do postanowień uchwały skorzystać będą mogły w okresie jej obowiązywania tylko osoby które przedstawią dokument z nieaktualnymi danymi. Uchwały nie będzie można zastosować wobec dokumentów wystawianych po raz pierwszy, utraconych i zniszczonych.

Stale to już druga miejscowość w gminie Grębów, w której po wprowadzeniu nazewnictwa ulic, Rada Powiatu zdecydowała o zastosowaniu bonifikaty ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom. Pierwszą miejscowością był Grębów.

Ewa Kędzierska, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie określiła zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here