Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

3

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 27 grudnia (piątek) o godzinie 11.30 w Pensjonacie Pod Pieprzówkami w Zalesiu Gorzyckim – zwołuję XIII Sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2020
  b) w sprawie uchwalenia Planów Pracy Komisji Stałych Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2020
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego.
  d) w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2019-2022.
  e) w sprawie wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg powiatowych.
  f) zmieniająca uchwałę rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań,   na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane  przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2019 na rywalizację zadań z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej
  g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Tarnobrzeski nieruchomości położonych w Chmielowie.
  h) w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2020 rok.
  – przedstawienie projektu uchwały budżetowej
  – przedstawianie  opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
  – przedstawienie  opinii Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Finansów
  – dyskusja nad projektem  uchwały budżetowej  Powiatu Tarnobrzeskiego na 2020r.
  – głosowanie
  i) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2019-2028.
  j) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019r.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji.

 

                                                                                                          PRZEWODNICZĄCY

                           RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

                                                                                                            /-/  Krystyna Rusin

3 KOMENTARZE

 1. (zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego.) Proszę radnych aby apteka całodobowa powstała w ND. Panie Tomku, Pana proszę szczególnie o poparcie tej inicjatywy. Najbliższa całodobowa apteka jest w Tbg a w nocy ciężko tam dojechać kiedy sie nie ma samochodu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here