Radni jednomyślnie za abosolutorium

6

Podczas XXI sesji Rady Miejskiej wszyscy obecni na sesji radni głosowali za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015 dla burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba. Na sesji obecnych było 12 z 15 radnych. Wszyscy przybyli zagłosowali za udzieleniem burmistrzowi Wiesławowi Ordonowi absolutorium.

Absolutorium – w tym kontekście – to decyzja radny gminy wyrażająca pozytywną ocenę działalności finansowej wójta za miniony rok budżetowy. Decyzja ta jest podejmowana po wysłuchaniu sprawozdania z działalności i rozliczeniu finansowym. Istota absolutorium to brak zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej, a nie do programu czy składu organu wykonawczego.

W Polsce decyzje o nieudzieleniu przez radnych absolutorium wójtowi (lub np. zarzdowi powiatu) są sporadyczne. Nieudzielenie wójtowi absolutorium może zakoczyć się rozpisaniem referendum w sprawie odwołania szefa gminy. Może, ale nie musi. Decyzje o nieudzieleniu absolutorium wójtowi, bada jeszcze Regionalna Izba Obrachunkowa, która może unieważnić taką uchwałę. Tak dwukrotnie kończyło się nieudzielenie absolutorium wójtowi w gminie Zaleszany.

Kilka dni temu absolutorium otrzyma Zarzd Powiatu Tarnobrzeskiego, oraz Prezydent Tarnobrzega.

/rek

6 KOMENTARZE

    • Jednomyślność obecnych na sali, więc nie wiem o co Ci chodzi :D nieobecni mogli się wstrzymać od głosu np. a Ty już zakładasz, że, by byli przeciw :D Choroba nie wybiera, a też dziecko ze szkoł odebrać trzeba.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here