Sesja absolutoryjna

9

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

zaprasza na

XLIII sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie

w dniu 28 kwietnia 2010r. (środa ) o godz. 14 00

w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 (I p. sala 104)

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności między sesjami.

6. Zapytania i wnioski mieszkańców.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Nowa Dęba za 2009 rok:

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Nowej Dębie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok,

b) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie opinii z wykonania budżetu miasta i gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2009 rok,

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Dębie o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za 2009 rok,

2) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2010 rok,

3) zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów przekraczających granicę ustaloną corocznie przez Radę Miejską,

4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej pod uprawy polowe i użytki zielone (Chmielów),

5) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin

9 KOMENTARZE

  1. Oczywiście wszystkie rączki radnych pójdą zgodnie w górę przy absolutorium, bez pytań , bez dyskusji – jak zwykle, wszystko jest super – bo burmistrz tak sobie życzy. Marna ta komisja rewizyjna, czy w ogóle potrzebna? Przepisywać corocznie pozytywną opinię to jakaś sztuka?

  2. Wybory są to kto wie.. Może nawet kilku radnych zabierze głos, może padną gorzkie słowa. Generalnie może być dobra pokazówka. Chociaż i tak nie pójdę. Odliczam dni do wybórów.

  3. Czemu się dziwić, że ręce w górę aby burmistrz otrzymał absolutorium, przecież wiele rzeczy zostało zrobionych , kondycja finansowa gminy nie zachwiana przynajmniej nic na to nie wskazuje żeby było inaczej. Pokazówka u radnych napewno się zacznie , bo wybory tuż tuż , ale czy wszyscy wystartują….?????

  4. O TO CHODZI ŻEBY PRZEKAZAĆ GRUNTY POD INWESTYCJE W MIESCIE PODMIOTOWI KTÓRY BĘDZIE REALIZOWAŁ TO ZADANIE , CHYBA W TYM RZECZ ,JAK SIĘ MYLĘ TO SORKI ,,,

  5. "Z boku" to tak wygląda,że wszystko jest cacy, ale trzeba by zajrzeć do środka budżetu i fachowo ocenić działania burmistrza w zakresie wydatkowania środków gminnych i celowości niektórych inwestycji -stąd moja aluzja do komisji rewizyjnej – tylko trzeba się na tym trochę znać , czego wielu radnych jeszcze nie pojęło. Polecam opinię i dyskusję z panem Babulą w kwestiach budżetowych na forum.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here