Zaproszenie do udziału w XXXVI sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie

10

25-10-2013


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
z a p r a s z a n a

XXXVI sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dn. 30 października 2013r.
o godz. 14 00 w Sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3 ( Ip. sala 104).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
2) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok,
3) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne – zakup
aparatury i sprzętu medycznego,
4) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,
6) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2013,
7) zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
8) przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
9) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy przy wdrażaniu i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiegop Obszaru Funkcjonalnego.
7. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych RM za 2012 rok.
8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2012 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin

0

10 KOMENTARZE

 1. Ciekawy punkt 8. Burmistrz (czyt. pan O.) będzie się odgrywał na opozycji (czyt. panu O.) – wbije mu szpilkę jak w VOO DOO.
  A co do punktu 6 podpunkt 9) – to to ku…a jest – ZITTOF – Tarnobrzeski Obszar Funkcjonalny – to chyba wymysł tego cwaniaczka Mastalerza z Tarnobergera.

  0
 2. Czy będzie na sesji dyskuja o fuszerce na plantach i koziołku?
  Czy będzie dyskusja kto jest winny i jakie powinny być tego konsekwencje?
  Jak to jest, że wykonawce basenu przetrzepano gruntownie i nawet w sądzie są sprawy a jeśli chodzi o wykonawce plant "niezauważono" (?) ewidentnej fuszery??? Panie Zygmuncie tam pan tyle widział a tutaj pan oślepł??? Jaki powód tej ślepoty? Panie Ordon co Pan na to?

  0
 3. [quote]Czy będzie na sesji dyskuja o fuszerce na plantach i koziołku?
  Czy będzie dyskusja kto jest winny i jakie powinny być tego konsekwencje?
  Jak to jest, że wykonawce basenu przetrzepano gruntownie i nawet w sądzie są sprawy a jeśli chodzi o wykonawce plant "niezauważono" (?) ewidentnej fuszery??? Panie Zygmuncie tam pan tyle widział a tutaj pan oślepł??? Jaki powód tej ślepoty? Panie Ordon co Pan na to?[/quote]

  No tak… Z kim ta dyskuja niby? Z panem Gazdą co ramie w ramie idzie z Ordonem i będzie bronił tego człowieka mimo iż ewidentnie widać iż już sobie nie radzi? A może z panem Serafinem co siedzi cicho bo trzyma stołek przewodniczącego rady? No może wreszcie z panem Ordonem który choćby te planty się zawaliły pod własnym ciężarem nie przyzna się do tego, że mu się kolejny raz nie udało?

  0
 4. Moze na sesji znalazł by się temat ,fetor koło ronda w lesie bo capi ze sie nieda przejsc .Gdyby to capiało w miescie to by nawet w nocy usuwali ,a że inwestycje kończą sie do ronda to nic nowego!!!!!!!!

  0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here