[FILM] Komunalizacja Siarkopolu i kopalni Machów

12

20-12-2011r.

CHOINKI NOWA DĘBA!

W dniu 13 grudnia 2011 roku w Sali narad Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu z inicjatywy posła na Sejm RP Mirosława Pluty odbyło się spotkanie poświęcone komunalizacji terenów posiarkowych .

W spotkaniu uczestniczyli: Zbigniew Buczek – Prezes Zarządu Kopalni Siarki Machów S.A., Witold Dziedzic – Dyrektor Naczelny KiZPS Siarkopol w Likwidacji w Tarnobrzegu, Jacek Hynowski –  Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Dariusz Kołek –  Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzeg, Norbert Mastalerz  – Prezydent Miasta Tarnobrzeg, Krzysztof Mazur  – Dyrektor Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Rzeszowie, Wiesław Ordon  – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, Krzysztof Pitra – Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego, Kazimierz Skóra – Wójt Gminy Grębów, Pan Andrzej Jajuga  Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce przy Kopalni Siarki Machów S.A, Pan Adam Kuś  Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ \”Solidarność” Siarkopol Tarnobrzeg, Józef Szewc Związek Zawodowy Górników w Polsce przy KiZPS Siarkopol, Zdzisław Węcowski Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ \”Solidarność\” Kopalni Siarki Machów S.A.,Mirosław Pluta Poseł na Sejm RP.


Fot.: Piotr Morawski, NadWisla24.pl

Spotkanie prowadził poseł Mirosław Pluta, który na wstępie zaznaczył, że ma ono charakter roboczy, a jego celem jest przystąpienie do wypracowania wspólnego stanowiska co do przyszłości terenów po KiZPS Siarkopol.

Jako pierwszy głos zabrał pan Witold Dziedzic, który przedstawił historię ostatniego dziesięciolecia przedsiębiorstwa. Przypomniał, że w 2001 roku tarnobrzeski Siarkopol znalazł się w niekorzystnym położeniu ekonomicznym. W celu poprawy sytuacji przygotowano program restrukturyzacji podmiotu, który zakładał dwa podstawowe elementy działań: a) ze wszystkich produktywnych elementów przedsiębiorstwa należy utworzyć spółki prawa handlowego; b) cały majątek nieproduktywny, nadmiar zatrudnienia, zadłużenie przerzucić na „spółkę matkę”.

Zadaniem spółek miało być wypracowanie takich dochodów by nie było potrzeby przeprowadzania procesu upadłości Siarkopolu. W wyniku wielu czynników doszło jednak do realizacji procesu upadłościowego. Następnie omówił cele programu likwidacji realizowanego przez Spółkę matkę: zabezpieczenie i uregulowanie zobowiązań oraz likwidacja kopalni siarki „Jeziórko”.

W kolejnej części swojej wypowiedzi przedstawił sytuacje prawną przedsiębiorstwa będącego w likwidacji, oraz podsumował 10 letni bilans przeprowadzanego programu gospodarczego. Dodał również, że realizacja programu przynosi wymierne korzyści dla otoczenia: tarnobrzeski Siarkopol tworzy i uzbraja nowe tereny pod działalność gospodarczą i rekreacyjną bez udziałów środków samorządowych. Ponadto samorządy z tytułu realizacji tego projektu otrzymują do swoich budżetów około 6 milionów złotych (wpływy z podatków). Zaznaczył także inwestorzy otwierający działalność na terenach przygotowanych przez Siarkopol zatrudniają ludzi i również płacą podatki.

Następnie głos zabrał Zbigniew Buczek (Prezes Zarządu Kopalni Siarki Machów S.A.), który poinformował, że na dzień dzisiejszy Spółka działa na terenie 8 gmin. Poinformował także, że kopalnia powinna zakończyć swoją działalność do roku 2013 jednak ze względu na szereg problemów nie będzie to możliwe.

Krzysztof Mazur (Dyrektor Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Rzeszowie) odnosząc się do zagadnienia komunalizacji zaznaczył, że w omawianej sytuacji mamy do czynienia z dwoma podmiotami o różnych charakterze tj. przedsiębiorstwie państwowym w likwidacji oraz jednoosobowej spółce skarbu państwa. Następnie przedstawił aspekty prawne procesu komunalizacji. Poinformował, że państwo może przekazać akcje należącej do niego spółki jednostce samorządu terytorialnego. Jeśli zaś chodzi o przedsiębiorstwo państwowe musi ono zostać skomercjalizowane w celu komunalizacji jednak proces też nie może mieć miejsca w przypadku przedsiębiorstwa postawionego w stan likwidacji. Na koniec dodał, że w przypadku spółki skarbu państwa komunalizacja jest możliwa, jednak pozostaje problem merytorycznego uzasadnienia takiego zabiegu.


Fot.: Piotr Morawski, NadWisla24.pl

Norbert Mastalerz (prezydent Tarnobrzega) zwrócił się o przedstawienie przez przybyłych na spotkanie wójtów i burmistrzów ich pomysłów dotyczących utworzenia związku międzygminnego, bo w zaproszeniu które otrzymał to właśnie ten temat miał być osią posiedzenia. Poseł Mirosław Pluta zwrócił się aby na początku przedstawić koncepcje komunalizacji. Norbert Mastalerz stwierdził, że w pierwszej kolejności jego celem było uporządkowanie kwestii własnościowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim tak aby cały ten teren znajdował się pod kuratelą miasta. Jednak ze względu na fakt, że kopalnia działa w oparciu o kodeks spółek handlowych oddanie gruntów miastu mogłoby zostać odebrane jako działalność na szkodę spółki. Wobec tego zrodziła się koncepcja komunalizacji rozumiana nieco inaczej niż zostało to przedstawione w mediach. Otóż chodziło o bezpłatne przekazanie miastu akcji kopalni siarki Machów i to pozostaje kwestią właściwego umotywowania wniosku. Wyraził niezrozumienie dla oburzenia wyrażonego przez włodarzy ościennych miejscowości. Stwierdził, że procesy związane ze zmianą właścicielską nie będą godzić w integralność czy suwerenność sąsiednich gmin. Norbert Mastalerz dodał, że inwestorzy wyrażają zainteresowanie dużymi terenami inwestycyjnymi od 35 do 30 ha. Inwestor był zainteresowany terenami należącymi do gminy a nie sytuacją w której gmina była by podmiotem poręczającym na terenach należących do innych organizmów instytucjonalnych. W związku z brakiem takich terenów inwestor zrezygnował z Tarnobrzega. Norbert Mastalerz postanowił więc znaleźć sposób by takie tereny znalazły się w rękach gminy. Chodziło o to by tereny należące do firmy stały się terenami miasta. Stwierdził, że miasto jest zainteresowane koncepcją w której doszłoby do zablokowania procesu likwidacji Siarkopolu, następnie jego komercjalizacji w celu komunalizacji.

Adam Kuś ( Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ \”Solidarność” Siarkopol Tarnobrzeg) wyraził swoje oburzenie faktem, że o planach miasta pracownicy przedsiębiorstwa dowiadują się z mediów a nie od Prezydenta. Ocenił, że działania Norberta Mastalerza są nakierowane nie na pozyskanie terenów inwestycyjnych lecz na przejęcie środków wypracowywanych przez spółki które to środki w chwili obecnej trafiają do budżetu państwa.

Norbert Mastalerz wyraził swoją obawę, że w przypadku prywatyzacji państwowego przedsiębiorstwa mogłoby się ono dostać w ręce Zakładów Azotowych z Torunia co hipotetycznie grozi tym, że Siarkopol stanie się magazynem wielkiego konsorcjum.

Zbigniew Buczek poinformował, że istnieje ryzyko iż w przypadku przejęcia całej spółki Siarkopolu przez miasto proces rekultywacji za pieniądze które kopalnia ma zakontraktowane nie zostanie ukończony. W związku z powyższym Minister Skarbu może cieszyć się z propozycji prezydenta bo pozbędzie się problemu.
Wójt Grębowa Kazimierz Skóra wyraził swój sprzeciw wobec sytuacji w której władze poszczególnych gmin dowiadują się o sprawach ich dotyczących z mediów a nie od prezydenta Tarnobrzega. Zdaniem Kazimierza Skóry jeśli Prezydent chce komunalizować mienie powinien przedstawić koncepcje co dalej się z tym mieniem stanie, a na dzień dzisiejszy tej koncepcji wójtowie i burmistrzowie nie znają.

Norbert Mastalerz odpowiedział, że jego działanie jest nakierowane na to by można było w ramach jednego czy drugiego przedsiębiorstwa sprzedać działkę 20 ha pod konkretnego inwestora. Zdaniem Norberta Mastalerza jeżeli nadzór właścicielski jest w Warszawie to wygląda to inaczej niż gdyby ów nadzór był na miejscu. Wyraził zrozumienie dla wójta który być może obawia się, że na tych terenach mógłby powstać zakład szkodliwy dla środowiska i otoczenia ale dodał, że żadna tego typu firma nie może powstać bez zgody organu wykonawczego danej gminy.

Zbigniew Buczek odniósł się do sprawy Jeziora Tarnobrzeskiego i wyraził przekonanie, że powinno ono być jak najszerzej dostępne dla mieszkańców miasta i regionu ale jednocześnie wyraził wątpliwość, że komunalizacja jest najlepszą formą rozwiązania sprawy. Dodał, że trwają prace nad tym aby znaleźć taką formułę prawną która pozwoliła by na wyłączenie terenów Jeziora z majątku spółki i przekazania ich do miasta. Zbigniew Buczek stwierdził również że kopalnia nie posiada większych kompleksów gruntu wokół Jeziora, że są to jedynie pojedyncze działki.


Fot.: Piotr Morawski, NadWisla24.pl

Burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon stwierdził, że napięcie spowodowane jest również pojawiającymi się zakusami dotyczącymi poszerzenia granic miasta m.in. o Chmielów (gm. Nowa Dęba) czy Stale (gm. Grębów), oraz podkreślanym już faktem że samorządowcy sąsiednich gmin dowiedzieli się o komunalizacji z mediów. Pytał również czy zapisy ustawy o restrukturyzacji przemysłu siarkowego przechodzą automatycznie na innego właściciela czy nie. Nikt z obecnych nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wiesław Ordon zaznaczył, że w granicach administracyjnych gminy Nowa Dęba znajdują się osadniki, klarowniki i są to problemy bardzo istotne, ponieważ mogą zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców. Odnosząc się do pomysłu utworzenia związku międzygminnego stwierdził, że taki związek mógłby przynieść korzyści wszystkim stronom w kwestiach energetycznych, komunikacji samochodowej czy polityki przedszkolnej.

Na zakończenie spotkania poseł Mirosław Pluta podziękował zebranym za przybycie
i udział w dyskusji. Wyraził nadzieję, że rozmowy te będą kontynuowane chociażby na konwencie wójtów i burmistrzów powiatu tarnobrzeskiego w których mógłby uczestniczyć Prezydent Tarnobrzega.

/rek


Film dzięki uprzejmości Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg

12 KOMENTARZE

 1. Wiesiek! zastanów się 5 razy, zaczym coś powiesz… Pan Norbert dwa razy cię kupi i sprzeda zaczym się połapiesz… To już inna liga Wiesiek… i pamiętaj- grasz pieniędzmi ludzi z Dęby!

 2. [quote]#1 | bababui dnia 12/20/2011 17:09
  Ostapko na burmistrza [/quote]

  A tam ,na burmistrza:o Na starostę lub na wojewodę. :@ Przeca on taki zasłużony i operatywny.

 3. [quote]#10 | Z1667 dnia 12/22/2011 12:15
  jaki glupi komentarz ?wisial na tablicy czy nie wisial?to jak maze byc Burmistrzem ??????[/quote]

  Nie mieszajmy zmarłego taty M.Ostapko do portalowych ( i nie tylko)rozgrywek.[b]To nie uchodzi[/b]Przesyłam synowi i rodzinie wyrazy współczucia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here