Konkurs na stanowisko Prezesa PGKiM

29

01.02.2012r.

RADA NADZORCZA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W NOWEJ DĘBIE
ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
1. wykształcenie wyższe: ekonomiczne, zarządzanie, prawo, techniczne
2. doświadczenie zawodowe, w tym, co najmniej 5 lat na stanowiskach kierowniczych,
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
4. korzystanie z pełni praw publicznych,
5. zdolności organizatorskie i menadżerskie,
6. dodatkowymi atutami będą: praktyczna wiedza i doświadczenie z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego, uprawnienia zarządcy nieruchomości, uprawnienia budowlane.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
• CV, fotografię oraz list motywacyjny,
• zaświadczenie o niekaralności z KRS (do oferty można dołączyć oświadczenie kandydata
o niekaralności, a zaświadczenie dostarczyć w terminie późniejszym),
• odpis (kserokopię) dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
• zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji kierowniczych,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie‘’, należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka. z o.o. w Nowej Dębie, ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba, w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość wyboru kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej na podstawie dostarczonych dokumentów.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie bez wyłonienia kandydatów. Nadesłane oferty nie będą zwracane.

O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 7 dni od daty zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

Źródło: UMiG

29 KOMENTARZE

 1. [quote]Chyba Loża pijaków , debili i nieudaczników.[/quote]
  Formuła naszej Loży jest bardzo szeroka. Wszyscy mieszczą się w naszych ramach.

 2. Nie zmieniajcie tematu , lubicie tak wtrącać sprawy nie związane z treścią tematu … " Konkurs na stanowisko Prezesa PGKiM "

 3. Co się czepiacie Dyrektora SOK-u co wy chcecie Ludzie !
  Dyrektor PGKiM wam nie pasował teraz jego następca pomimo że nie znacie jeszcze nazwiska też wam nie będzie pasował ! ludzie co wy chcecie – sami nie wiecie!
  To jest właśnie Nowa Dęba!

 4. Za to tobie wydaje się, ze wiesz dużo, a tak na prawdę , to nic nie wiesz. Jeśli zaś idzie o już byłego dyrektora PGKiM , to raczej wszyscy byli mu bardzo przychylni i nikt się go nie czepiał, jak to raczyłeś/łaś napisać.

 5. A może admin założy nowy post dotyczący dyrektorka SOK – niech Pan burmistrz zobaczy co o nim mieszkańcy sądzą!!!! No chyba że kler w dalszym ciągu ma większą władzę w mieście od Burmistrza?? Wtedy Pan Ordon uda że nie widzi problemu i pochwali tego człowieczka

 6. Zapewniam Cię, że Burmistrz doskonale o wszystkim wie, cóż jeśli zachowuje się tak, jakby nie chciał o niczym wiedzieć. Chyba to dla niego jakaś niewygodna sprawa.

 7. dobrze, że Pan Marek pisze co się dzieje. Niech młodzi patrzą na kogo oddać głos w przyszłych wyborach, bo jak nie to reszta tych młodych, która jeszcze została wyjedzie. Dzięki Panie Marku

 8. Już od dawna wiadomo że dyrektor SOK'u to niewłaściwy człowiek. Ale co tam przedstawienie musi trwać. Lepiej udawawać niż coś zmienić.

 9. Aż szkoda słów, najlepiej by było gdyby po prostu przyjechały buldożery i przedłużyły poligon pod sam Mielec, bo takie "miasto" jak Dęba wogóle nie ma racji bytu. To co się dzieje w tym tak zwanym mieście przechodzi ludzkie pojęcie. A walka o stołki w urzędzie gminy, soku itp. jest równie pasjonująca co walka żuczków gnojarzy o kawałek g….,

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here