Konkurs: Nasze dzieci na drodze

12

NASZE DZIECI NA DRODZE
POZWÓLMY IM CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE

Polska jest krajem o bardzo wysokim współczynniku wypadków śmiertelnych. O ile w krajach zachodnich w 100 wypadkach drogowych giną 2-3 osoby, o tyle w Polsce liczba ta sięga 9-11 osób. 

Statystyki są zatrważające. Każdego roku w naszym kraju w wypadkach drogowych śmierć ponosi prawie 10 tys. osób, a około 100 tys. odnosi obrażenia. 40 proc. wszystkich zabitych stanowią dzieci i młodzież. W samym Podkarpaciu w ubiegłym roku w 292 wypadkach zginęło dwanaścioro dzieci, a 604 zostały ranne.  –Wskazuje to na potrzebę promocji zachowań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Specjalną opieką należy otoczyć dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem tych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do 20 tys. mieszkańców– mówi Wojciech Śmiech dyrektor handlowy firmy Donoria- koordynator Konkursu. To właśnie w takich miejscowościach placówki oświatowe usytuowane są przy ruchliwych drogach, co stwarza ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia naszych dzieci, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy szybciej zapada zmrok. –Dlatego Towarzystwo Kultury Powszechnej RATUSZ i Firma DONORIA przy współudziale i wsparciu Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie, Komendy Powiatowej Policji w Tarnobrzeg  oraz Sponsorów poprzez Konkurs Plastyczny „NASZE DZIECI NA DRODZE” pragnie włączyć się w działania profilaktyczne promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym -dodaje Marek Ostapko z Ratusza. 
  
ZMNIEJSZYĆ RYZYKO 
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Nowa Dęba. Warto zaznaczyć, że większość z nich znajduje się przy ruchliwych drogach, w niektórych przypadkach pozbawionych chodnika. Wśród nich są szkoły rozmieszczone są wzdłuż ruchliwej Drogi Krajowej Nr 9 łączącej Warszawę-Radom-Rzeszów-Ustrzyki. 
  
CENNE NAGRODY 
Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisje Konkursową, a następnie zaprezentowane na specjalnej wystawie. Podczas otwarcia wystawy autorom najlepszych prac zostaną wręczone nagrody indywidualne (m.in. zaproszenie na wspólny „patrol” z Żandarmerią Wojskową oraz cenne upominki rzeczowe), a także grupowe (dla całej klasy zwycięzcy).

Ponadto trzy najlepsze plakaty zostaną w formie baneru zawieszone w wybranych punktach wzdłuż DK9, natomiast 12 z nich zostanie przedstawionych w okazjonalnym kalendarzu na rok 2011. 
  

Prace będą przyjmowane od 1 do 15 października. 

TKP Ratusz

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
  
„NASZE DZIECI NA DRODZE” 

  
organizowanego przez: 
Towarzystwo Kultury Powszechnej 
RATUSZ 
Ul. Leśna 25/1, 39-460 Nowa Dęba 
  
Cele konkursu

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, a także o niebezpiecznych sytuacjach, które mogą spotkać dzieci podczas zabawy na wolnym powietrzu i w czasie spędzanym w domu. Wykonane prace powinny nie tylko zwracać uwagę na zagrożenia, ale także uczyć dzieci prawidłowych zachowań, by im skutecznie przeciwdziałać.
  
Regulamin konkursu: 
§1 
Organizatorem konkursu plastycznego jest Towarzystwo Kultury Powszechnej Ratusz zwane dalej w Regulaminie TKP Ratusz. 
§2 
Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach statutu TKP Ratusz. 
§3 
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy
Nowa Dęba. 
§5 
Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formie plakatu na papierze o rozmiarach A4 lub A3(do wyboru) przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych (pastele, farby, itd.) . 
Prace muszą  być poświęcone tematyce bezpieczeństwa dzieci na drodze. 
§6 
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 
§7 
Termin zgłaszania prac rozpoczyna się 1 października 2010 r., a kończy się 15 października 2010 r. 
Prace zgłoszone po tym terminie nie będą przyjmowane. 
§9 
Prace można zgłaszać u dyrekcji szkoły. Prace powinny zostać opisane i zawierać następujące informacje: Imię i nazwisko autora plakatu, wiek, pełna nazwa szkoły wraz z numerem telefonu.
§10 
Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w skład której wejdą: 
·         Przedstawiciele TKP Ratusz 
·         Przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej 
·         Przedstawiciel Policji 
·         Przedstawiciel Firmy Ubezpieczeniowej 
§11 
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.infonowadeba.pl oraz podane patronom medialnym konkursu. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie.
§12 
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 
§13 
Uroczyste wręczenie nagród  autorom prac zwycięskich i wyróżnionych odbędzie się podczas otwarcia wystawy: „Nasze dzieci na drodze”, podczas której zostaną zaprezentowane wszystkie nadesłane plakaty. 
  
§14 
Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. 
§ 16 
Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie TKP Ratusz oraz na portalu www.infonowadeba.pl. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonu: 509 310 144  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:wsmiech@donoria.pl 
§ 17 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach reklamowych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz we wszelkich innych wydawnictwach) 

12 KOMENTARZE

 1. Jak się tu doczepić ? .Może do tych "NASZE DZIECI " a są "NiE NASZE" ?
  Sama inicjatywa to miłe zaskoczenie i gorące poparcie od Wszystkich Dzieci z Okolicy .Odznaczony wieloma orderami -przyjaciel dzieci niepełnosprawnych :)

  Wasz DQ

 2. Statystyki są zatrważające…
  Skoro każdego roku na drogach ginie prawie 10 000 osób a 40% stanowią dzieci i młodzież – [ patrz 4 000 ]a w ubiegłym roku w podkarpackim zginęło 12 [słownie [color=#ff3300]dwanaście/cioro][/color]dzieci to barrrdzo bezpieczny region!
  Ach,te statystyki….
  ps= [color=#ff3300]Każde życie jest bezcenne![/color] aby była jasność. Inicjatywa szlachetna jeno te statystyki…

 3. Więcej konkursów a mniej policji,straży wiejskiej,ziandarmów na ulicach.Orwell to jednak był wizjoner przyznaję ze smutkiem.Szkoda gadać.

 4. A czy to jest inny konkurs plastyczny niż ten z Urzędu? Bo moje dziecko rysuje już na jeden konkurs, to czy może tutaj też wziąść udział?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here