Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminie

44

04-02-13

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy
w Referacie Rozwoju Lokalnego i Programów Pomocowych Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba

1. Wymagania niezbędne dla kandydata:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe;
4) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia;
6) biegła znajomość obsługi komputera.

2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowany profil wykształcenia wyższego – kulturoznawstwo, politologia (marketing polityczny), marketing i zarządzanie, public relations, dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
2) znajomość przepisów ustaw: Prawo prasowe, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych;
3) umiejętność pracy w zespole;
4) umiejętność redagowania tekstów;
5) dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego;
6) umiejętność obsługi aparatu fotograficznego, kamery i programów (Corel Draw, Word, Excel, PowerPoint, Photoshop);
7) orientacja z zakresu promocji kultury i rozwoju gminy;
8) doświadczenie w organizacji imprez promocyjnych;
9) doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków zewnętrznych;
10) komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność, systematyczność, duże zaangażowanie w pracę, umiejętność sprawnej organizacji pracy na stanowisku.

3 . Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. promocji gminy:
1) aktywne kreowanie wizerunku miasta i gminy;
2) planowanie i prowadzenie spraw związanych z promocją miasta i gminy;
3) dbanie o wygląd i zawartość oficjalnego serwisu internetowego miasta i gminy;
4) opracowywanie materiałów promocyjnych o mieście i gminie;
5) organizowanie imprez, uroczystości, spotkań, wystaw i targów;
6) uczestnictwo w wystawach, seminariach i innych formach promocji;
7) opracowywanie projektów finansowanych ze źródeł pozabudżetowych, w tym Funduszy Europejskich w zakresie promocji;
8) współpraca z lokalnymi mediami, opracowywanie i przekazywanie mediom informacji;
9) monitorowanie wizerunku miasta i gminy w kraju i regionie;
10) opracowywanie materiałów prasowych i zamieszczanie ich na stronie internetowej gminy;
11) redagowanie gazety samorządowej „Nasze Sprawy”;
12) kompletowanie i ewidencjonowanie archiwum fotograficznego gminy;
13) planowanie i organizacja wizyt gości zagranicznych przybyłych do Nowej Dęby na zaproszenie samorządu;
14) prowadzenie dokumentacji związanej z porozumieniami i umowami z samorządami partnerskimi;
15) organizowanie wizyt samorządów partnerskich w gminie i oficjalnych wyjazdów zagranicznych przedstawicieli samorządu gminy;
16) współpraca z jednostkami kultury, sportu, oświaty i innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie promocji miasta i gminy;
17) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań promocyjnych miasta i gminy;
18) organizowanie konkursów ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji gminy, kontrola wykorzystania i rozliczanie udzielonych przez gminę dotacji.

4. Informacja o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, tj. w styczniu 2013 r., wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) wymiar czasu pracy: pełny etat,
2) praca w budynku Urzędu i w terenie. Bezpieczne warunki pracy.
3) stanowisko pracy związane jest z ponad czterogodzinnym czasem pracy przy komputerze.

6. Wymagane dokumenty:
1) koncepcja pracy na stanowisku ds. promocji gminy, w tym zarys planu promocji miasta i gminy (maksymalnie 3 str. A4, czcionka Times Roman 12);
2) list motywacyjny;
3) życiorys ze zdjęciem;
4) dokumenty potwierdzające wykształcenie; ewentualnie doświadczenie zawodowe i inne umiejętności;
5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
6) oświadczenie kandydata, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia (respektowane zaświadczenie od lekarza rodzinnego).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba w pokoju nr 102 na I piętrze) lub za pośrednictwem poczty w terminie do 15 lutego 2013 r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu do UMiG). Na kopercie winien być umieszczony dopisek: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy”. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Inne informacje:
1) List motywacyjny i życiorys winne być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
2) Nabór kandydata odbywa się w dwóch etapach:
a. Etap pierwszy polega na weryfikacji przez komisję złożonych ofert pod względem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.
b. Etap drugi składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji praktycznej umiejętności redagowania tekstu. Komisja ocenia również przedłożoną przez kandydata koncepcję pracy na stanowisku.
3) Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego.
4) Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w języku polskim;
5) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
6) Dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, po zakończeniu rekrutacji zostaną odesłane kandydatowi, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Organizacyjnym UMiG Nowa Dęba (pokój nr 214, II piętro, tel. 15 846 26 71 w. 214).

44 KOMENTARZE

 1. Wiesławie Burmistrzu jak mówiłem że tu naród do cepa a nie wie co to znaczy dzierżak i bijak, to byłeś obrażony a co myślisz dlaczego rządzisz drugą kadencję ——taki lud wystarczy byle koryto zobaczy już do d… wchodzi

 2. Niestety rozum jest jedyną rzeczą którą ludzie uważają że Bóg obdzielił wszystkich sprawiedliwie, każdy myśli że jest mądry ………… niestety wiele z tych osób się myli

 3. no w gminie jest jeden gość od promocji, to mało dla kogo tym razem to stanowisko, wudaję mi się, że albo dla kolejnego pan az Tarnobrzega, lub Kolbuszowej, GRATULUJĘ POMYSŁU!!!!

 4. Wreszcie zawitała normalność na info, niestety muszą chamskie komentarze być usuwane popieram i gratuluję pomysłu ze stroną.

 5. Wydaje mi sie ze poprzednik nie dostawał wiecej niz 1500-2000 na ręke co w sumie nie jest małą kwotą, ale zważywszy na wymagane kwalifikacje i zaangażowanie w prace dużą też nie jest. Jakby dawali ze 3000 zl to mysle ze kogos by znalezli, a tak to znow przyjdzie ktos na rok i im ucieknie.

  Jakby nie patrzec trzeba taka osobe naprawde odpowiednio umotywowac by byly rezultaty, bo to nie tylko praca w pracy, ale takze duzo roboty w domu.

  Myslicie ze nie ma w debie nikogo kto by sie nadawal? A moze ktorys z mlodych Luberów? Jeden z nich chyba fotografuje i filmuje, jest młody.

 6. Przy takim zakresie zadań, wymaganej wiedzy i umiejętności powinno być minimum 3000 na rękę i dostęp do legalnego oprogramowania, które wymienia się wyżej. Oczywiście o dobrym aparacie fotograficznym i kilku obiektywach nie wspominam bo to oczywiste.

 7. CO SIĘ DZIEJE W TYM URZĘDZIE ŻE TO KOLEJNY TEGO TYPU KONKURS ZA BURMISTRZ ORDONA???
  NAJPIERW BYŁA LEWICKA. LEWICKIEJ NIE MA.
  PÓŹNIEJ DOJEŻDŻAŁ Z TARNOBRZEGU ANTOŃCZYK I ANTOŃCZYKA NIE MA.
  CZY Z PANEM ORDONEM NIE DA SIĘ PRACOWAĆ ????

 8. Przy takim zakresie obowiązków i trzy osoby miałoby co robić…
  Nie widzę szans aby jedna była w stanie wypełnić (dobrze!) to wszystko.

 9. Jest taki tylko czy by chciał, to ten co prowadzi własną firmę foto-wideo tylko że jest na etacie w Tarnobrzegu ( tam ma w pod opieką stronę http://www.budowlanka.tbg.net.pl) a mieszka gdzieś przy zalewie. Ma doświadczenie, zna obsługę sprzętu, programów ideał tylko czy zechce się w to bawić i za ile.;)

 10. promocja leży, wystarczy spojrzeć na hasło Nowa Dęba w Wikipedii, które od lat wymaga licznych poprawek, ale specjaliści od promocji w tym miasteczku nie mają zielonego pojęcia, że Wiki to 9 portal oglądalnościowy na świecie i należałoby je poprawić

 11. do gostek
  tu niema tylko foto i prowadzenia strony
  jeszcze projekty finansowe w tym unijne
  jeszcze ma śpiewać tańczyć i organizować imprezy…
  wszystko jedna osoba :P
  Ten kto to pisał jest niepoważny!

 12. Jaka opieka i płaca, taka strona [url]http://www.budowlanka.tbg.net/[/url].
  I nauczcie się wstawiać klikane linki, bo nie każdy ma czas w domu przed kompem siedzieć.

 13. do #11 Z tego co wiem nie dostawał więcej niż 1500 zł na rękę ale też nie plamił się robota. Dostawal wiele razy upomnienie od Łordona ze jest z niego niezadowolony ale nic to nie zmieniło. Uciekl w koncu na wielomiesieczne zwlnienie chorobowe po tym jak sie dowiedzial ze jedo pryncypal chce go zwolnic. Jaka praca tak płaca czyli robienie zdjęc Łordonowi i nic wiecej

 14. [quote] #32 | kumpel z podwĂłrka dnia 02/06/2013 08:59
  do #11 Z tego co wiem nie dostawał więcej niż 1500 zł na rękę ale też nie plamił się robota. Dostawal wiele razy upomnienie od Łordona ze jest z niego niezadowolony ale nic to nie zmieniło. Uciekl w koncu na wielomiesieczne zwlnienie chorobowe po tym jak sie dowiedzial ze jedo pryncypal chce go zwolnic. Jaka praca tak płaca czyli robienie zdjęc Łordonowi i nic wiecej[/quote]
  Nie mógł zarabiać mniej jak 1500 (ba taka do końca 2012r.) była minimalna pensja, raczej 2000 brutto nie przekroczył, czyli marnie

 15. do #34 zniesmaczona
  #32 napisał wyraźnie, że 1500 na rękę a nie brutto, więc po co się mądrzyć, skoro nie umiemy czytać ze zrozumieniem:o

 16. w Dębie nikogo nie widac takiego bo wszyscy juz powyjeżdzali i pracuja poza Nowa Dęba..nikt nie czeka specjalnie na to jedno jedyne stanowisko pracy…

 17. Jak klakier klaszcze swemu panu to później długo go łapy bolą. Znudził się poprzednik i pewnie nie mial nic do powiedzenia bo przez jego kadencje nic nowego w Dębie sie nie wydarzylo. Samym gadaniem to każdy potrafi.

 18. [i]Aśka powraca do Urzędu????[/i] fajnie by było ale też wyjechała, może akurat ktoś fajny się trafi, kto może niech składa i najlepiej ktoś z Dęby!

 19. A konkurs "wygra" i tak jakiś/jakaś dojeżdżający/a, ci są najlepsi w kapowaniu szefowi, słyną też z lepkich rączek, ale materiały biurowe to nie majątek dla tak zadłużonej gminy

 20. W N.D łaska Pana spłyneła dotychczas tylko na jedną osobistość. P.Ostapko porzuć pan powiat , ratuj swoje miasto ,swoja gminę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here