UMiG: XXX sesja Rady Miejskiej już za nami

19

03-04-2013

XXX sesja Rady Miejskiej była wyjątkowa pod względem ważności spraw będących jej przedmiotem.

Najwięcej emocji dostarczył temat \”śmieci\”. Po wypowiedziach mieszkańców, burmistrza oraz burzliwej dyskusji Rada Miejska zatwierdziła zmiany w regulaminie utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Nowa Dęba, a także określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Wybrano także metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalono stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Z przyjętymi stawkami opłat mogą się państwo zapoznać w dziale „Środowisko” (www.nowadeba.pl). Określono również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy i miejsce składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, a także częstotliwość, termin i tryb uiszczania opłaty.

Rada przyjęła też roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba, który jest potwierdzeniem działań, jakie gmina realizuje od wielu już lat.

Radni dokonali zmian w budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej wprowadzając nowe zadania inwestycyjne: budowę boiska wielofunkcyjnego w Jadachach, zakup samochodu p.poż. dla OSP Alfredówka oraz zagospodarowanie terenu wokół WCK w Chmielowie.
Zatwierdzono plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a także sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba.

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad używania herbu Gminy Nowa Dęba, która doprecyzowuje obowiązujące dotychczas zasady używania herbu określone w listopadzie 2005 r. Zapisy podjętej uchwały dają możliwość używania herbu gminy w formie druku jednobarwnego, a także używanie samego godła herbu gminy – stylizowanego drzewa dębu. Prawo używania herbu Gminy przysługuje organom gminy, jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom realizującym zadania publiczne w imieniu gminy. Herb może być używany przez inne podmioty, po uzyskaniu uprzedniej zgody burmistrza, jak stanowiły dotychczasowe zasady z 2005 r.

Nadana została nazwa kolejnej drodze w TSSE w Chmielowie. Nazwę \”Chemiczna\” otrzymała droga wewnętrzna stanowiąca dojazd do podmiotów prowadzących działalność w strefie, na odcinku przebiegającym na terenie naszej gminy. Taką samą nazwę posiada droga stanowiąca ciąg komunikacyjny na terenie gminy Tarnobrzeg.

Radni głosowali też nad propozycją nadania nazwy rondu w ciągu drogi krajowej nr 9, zgodnie z projektem Klubu Radnych Ratusz. Rada Miejska wynikiem głosowania : 3 za, 8 przeciw, przy 2 wstrzymujących się, nie podjęła uchwały o nadaniu nazwy rondu „Ofiar Wołynia”.

Tematem sesji były również: sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok, potrzeby na rok bieżący, raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowa Dęba, sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 rok, raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.

Tekst i zdjęcia: Urząd Miasta
RL/MM

19 KOMENTARZE

 1. Szlag mnie trafia!!!!! Boisko wielofunkcyjne w Jadachach. A SP 2 kolejny rok czeka na rozpoczęcie budowy sali, a o boisku to tylko pomarzyć. Dalej budowa sali wisi w powietrzu. Tylko nie mówcie, że kasa jest w budżecie zaklepana. Już tak było i co – nic!!!! Nasze dzieci też chcą mieć dobre warunki do uprawiania sportu. W gimnazjum już za późno na wykształtowanie nawyków u dzieci a nasze dzieciaki z podstawówki warunki mają żadne.

 2. I znowu pieniądze na OSP – dla jednostki o znikomej ilości wyjazdów – no w końcu już niedługo do wyborów więc trzeba PR budować.
  Co do ratuszowców – to mam nadzieję i pewność żę oni zostaną a ordon i reszta betonowej ekipy ( Mroczkowa, Flis Skiminy ) zosta ei w końcu zmieniona. Już widzę Skiminę biegającego po porębach obiecującego złote góry

 3. Ordon w mieście nie wygra. Za to co zrobił z plantami i "koziołkiem" nie dostanie tu głosów. Do ludzi wreszcie dotarło, że strategia zadłużania gminy przez Ordona nie jest ok.

 4. [quote]Radni dokonali zmian w budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej wprowadzając nowe zadania inwestycyjne: budowę boiska wielofunkcyjnego w Jadachach, zakup samochodu p.poż. dla OSP Alfredówka oraz zagospodarowanie terenu wokół WCK w Chmielowie.[/quote]

  Wszystko jak zawsze na wioski.

 5. Skimina Kazimierz to radny bez jaj . To co Ordon powie to święte . Nigdy ale to nigdy nie miał i nie ma własnego zdania , zawsze głosuje gdzie większość .

 6. [quote]w debie 2 orliki to i na wsi się należy! wam niech planty budują![/quote]

  rzecz w tym, że nikt nie chce tych plantów za miliony… drzewa powycinane, gmina zadłużona… horror!

 7. na wsi tez sa dobre boiska – orlik w Cyganach , jeszcze za Czekalskiego. No wlasnie wytykano p.Czekalskiemu kredyty- ale to był kredyt na basen, wytykano że wyciol 2 drzewa, najglosniej krzyczeli ci co dzisiaj klaszcza przy wycince dębów kolo SOK. Przeciez p. Żołądz zapewnial ze nie bedzie dalszych wycinek , a za miesiac drzewa zniknely i co pan na to v-ce burmistrzu?wniosek: PUNKT WIDZENIA , ZALEZY OD PUNKTU SIEDZENIA.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here