XIV Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego V kadencji. Relacja.

1

Minutą ciszy Rada Powiatu Tarnobrzeskiego, władze oraz zaroszeni rozpoczęli sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w dniu 14 kwietnia. W ten sposób upamiętniono Dzień  Pamięci  Ofiar  Zbrodni  Katyńskiej, uchwalony 14 listopada 2007 roku poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania hołduofiarom zbrodni katyńskiej. Podczas sesji radni wysłuchali sprawozdania z realizacji w roku 2015 Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przyjętego na lata 2011-2015.

14 sesja powiatu 2016 2Pani Ewa Kędzierska, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2015 roku oraz sprawozdanie z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2015 roku jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Radni Powiatu Tarnobrzeskiego zatwierdzili do realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Drugi zatwierdzony do realizacji projekt  nosi nazwę” „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2

Ideę projektów, ich realizację oraz korzyści osiągane przez mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego przybliżyła na sesji Teresa Huńka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu.     Na zakończenie sesji radni zapoznali się z pismem – interwencją do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie realizacji zadania przeciwpowodziowego prawego wału Wisły, pod którym podpisał się Paweł Bartoszek, Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego, Leszek Surdy, wójt Gorzyc i Władysław Stępień, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcy w  trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, zwrócili się o interwencję w sprawie przyspieszenia przekazania środków finansowych na realizację inwestycji przeciwpowodziowej prawego wału Wisły: Wisła I i Wisła II.
/Powiat

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here