XXX Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

3

2013-10-29


Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 30 października 2013 roku ( środa ) o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19 odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego IV kadencji.

PORZĄDEK OBRAD :
Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
Interpelacje Radnych.
Aktualny stan i perspektywy rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan – informacja.
Analiza oświadczeń majątkowych za 2012 rok.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu w roku szkolnym 2012/2013, w tym o wynikach matur i egzaminów zawodowych.
Podjęcie uchwał w sprawach:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2013 rok,
zmiany Uchwały Nr XV/116/2012 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2013 – 2020.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

/-/ Dariusz Bukowski

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here