Zaproszenie do udziału w XXVII sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie

14

24-12-2012

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
z a p r a s z a
n a

XXVII sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 28 grudnia 2012r. (piątek) o godz. 12.00
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie ul. Żeromskiego2

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok,
b) realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
c) zaciągnięcia zobowiązania w latach 2013 – 2015 na realizację projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
e) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
f) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba,
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
h) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012,
i) zmian w Statucie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin

14 KOMENTARZE

  1. GADU-GADU A POTEM ŻARCIE I CHLANIE DO UPADŁEGO A ,ŻE TO PIĄTEK TO ZAPROSZONY PLEBONEK UDZIELI DYSPENZY. NO CÓŻ RADA PRACOWAŁA RADZIE SIĘ NALEŻY.

  2. Ciekawe czy Ordonowi znowu będą się trzęsły ręce i znowu będzie podnosił głos czy może przed sesją wypije herbatkę uspokajającą i zachowa się godnie jak na burmistrza przystało?

  3. [quote]c) zaciągnięcia zobowiązania w latach 2013 – 2015 [/quote]

    KOLEJNY KREDYT!!!!! TO MIASTO ZOSTANIE UTOPIONE W DŁUGACH. ORDON ODŁOŻY KASĘ I BĘDZIE SOBIE WYGODNIE ŻYŁ, A WY LASOWIACY BĘDZIECIE TYRAĆ BY POSPŁACAĆ TE DŁUGI. ZAWALI SIĘ WAM ZARAZ KANALIZACJA I BĘDZIE ŚMIERDZIEĆ W CAŁYM MIEŚCIE. TO MIASTO UPADA ALE LASOWIAKI TEGO JESZCZE NIE WIDZĄ, NIE ROZUMIEJĄ O CO W TYM WSZYSTKIM CHODZI.

  4. Którego powiatu? Bo raczej nie tarnobrzeskiego. Tarnobrzeski ma ok. 20% zadłużenia, a Dęba z 55%. Biedne lasowiaki… Ale skoro nie protestujecie to spotka was kara jak banki przyjdą i zapukają po swoje… oj będzie płacz i zgrzytanie zębów.

  5. Wyobraźmy sobie sytuacje: Dęba zadłużona po uszy i dochodzi do jakiejś sytuacji kryzysowej. Pęka nitka wodociągu, wali się kanalizacja. Kredytu zaciągnąć nie można bo gmina na progu maksymalnego dozwolonego zadłużenia…. Dziękuję, dobranoc, udział wzięli!

  6. zi e la k będziesz ??? czy śmiechu cię zastąpi ??? przepraszam podobno jaro startuje na burmistrza z partii rencistów polskich ???

  7. podobno na sesji po wystapieniu Burmistrza z informacja o dzialalnosci pomiedzy sesjami jeden z radnych zaczal sie przymilac i glosno skomlec prawda ci to ??????

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here