Zaproszenie na IX sesję Rady Miejskiej

14

19.05.11r.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE
zaprasza na
IX sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 25 maja 2011r. o godz. 1400 w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2011 roku,
2) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
3) trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
4) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne,
5) uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanaliza-cyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie,
6) zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba,
7) dopłat do ceny 1 m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba,
8) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej (Chmielów),
9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (ul. Żeromskiego),
10) wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego na terenie Sołectwa Cygany,
11) wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego na terenie Nowej Dęby – Osiedle Poręby Dębskie.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI
I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Maria Mroczek

POSIEDZENIA KOMISJI RM
23 maja (pn.) godz. 15 00 – komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu

godz. 16 00 – komisja Budżetowa
godz. 17 30 – komisja Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska

24 maja (wt.) godz. 15 30 – komisja Gospodarki Przedstrzennej i Inwestycji

25 maja (śr.) godz. 13 30 – komisja Statutowo-Organizacyjna, Spraw Społecznych i Etyki

Posiedzenia odbywają się w sali narad UMiG (I piętro, sala nr 104)

14 KOMENTARZE

 1. "Ich Samorząd" znowu porwie się z MOTYKĄ NA SŁONIE? Przecież trzeba DZIAŁAĆ GLOBALNIE A NIE POJEDYNCZO bo przecież KURY ROZDZIOBIO!

  p.s. dla nie kumatych to cytaty z wypowiedzi radnych

 2. A gdzie sie podziewa przewodniczacy Serafin, kolejny raz nie prowadzi obrad i jest nieobecny podczas podejmowania tak waznych uchwal, jak on pracuje w Radzie? znowu chory czy gdzies dorabia za granica? cos malo aktywny nasz przewodniczacy w tej kadencji, ani go nie widac ,ani go nie slychac.

 3. Prosze obok cytatow napisac autora prostackich wypowiedzi.wyborcy powinni wiedziec , a nie wszyscy chodza na sesje.Tak naprawde chodza nieliczni,brak aktywnosci mieszkancow gminy.

 4. wystarczy odsłuchać nagrania z sesji…. kabaret za fri…. po prostu utworzyła nam się nowa grupa kabaretowa tylko nazwy brak…. a może taki mały konkursik na nazwę GMINNO-RADNEGO KABARETU ROZRYWKOWEGO ??

 5. "PORYWAĆ SIĘ Z MOTYKĄ NA SŁONIE" – P. Maria Mroczek
  "GLOBALNIE A NIE POJEDYNCZO" – P. Maria Mroczek.
  "SZOK PRZERÓSŁ MÓJ WZROST"- P. Maria Mroczek.
  "KURY ROZDZIOBIO" – P. Ryszard Rutyna (Chmielów)

 6. cytat z ostatniej rady [size=16][b]"Ja to 20 lat zasiadam i radny nigdy nie miał głosu do zabierania głosu"[/b][/size]…. będę chyba fanką tej ekipy.

 7. "bez to" ( w tłumaczeniu : "przez to") – Jan Flis
  "dopierok" (dopiero), "sumacja" (suma) – skarbnik gminy Furgał

 8. a wytłumacz ZNAWCO, które to uchwały podjęte przez RATUSZ były nieistotne bo o ile ja pamiętam to takich nie było.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here