ĆWICZYLI EWAKUACJE VIP-ÓW NA PODKARPACIU

3

Ćwiczyli, szkolili i współdziałali – przez trzy dni podkarpaccy kontrterroryści doskonalili swoje umiejętności w zakresie ewakuacji osób objętych statusem VIP. Wspólnie z żołnierzami i funkcjonariuszami służby więziennej omawiali, a następnie ćwiczyli założenia i scenariusze, w jak najbardziej realnych warunkach. Tego typu przedsięwzięcie było okazją do sprawdzenia procedur, a także szansą dla funkcjonariuszy na trening i podnoszenie swoich umiejętności.

Zakończyły się trzydniowe warsztaty, których tematem była ewakuacja osób objętych statusem VIP. Przez te dni, policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Rzeszowie wraz z  funkcjonariuszami z Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej i żołnierzami Jednostki Wojskowej AGAT sprawdzali i doskonalili swoje umiejętności.

Początek warsztatów obejmował część teoretyczną m.in. omówiona został organizacja ochrony osobistej i planowanie działań ochronnych. W trakcie wspólnych wykładów omówiono również najczęstsze zagrożenia, które mogą występować podczas ewakuacji osób.

Najważniejszą kwestią w omawianym zagadnieniu były jednak ćwiczenia praktyczne, które pozwoliły w realnych warunkach przetrenować zaistniałe zagrożenia. W tym celu funkcjonariusze udali się na teren obiektów należących do Stowarzyszenia Ludowego Klubu Jeździeckiego w Zabajce pod Rzeszowem. Natomiast w ostatnim dniu szkolenia, na strzelnicy, funkcjonariusze w dynamiczny sposób doskonalili  procedury ewakuacji osób z terenów otwartych. Przećwiczone scenariusze dały możliwość wypracowywania algorytmów postępowania w różnych sytuacjach.

Podczas warsztatów bezpieczeństwo osoby ochranianej było priorytetem i głównym tematem ćwiczonych scenariuszy. Spotkanie pozwoliło również  na wymianę doświadczeń i poszerzenie współpracy z funkcjonariuszami różnych służb, których zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem osób objętych statusem VIP. Trzy dni intensywnego szkolenia z pewnością pozwoliło uczestnikom podwyższyć poziom umiejętności potrzebnych do wykonywania trudnych i niebezpiecznych zadań, a zdobyte doświadczenia posłużą zarówno policjantom jak żołnierzom i funkcjonariuszom służby więziennej do wypracowania na przyszłość standardów zachowań w sytuacjach nadzwyczajnych.

Opracował: Zespół Prasowy KWP w Rzeszowie

3 KOMENTARZE

  1. mamy w mieście dużo vipów, takie szkolenia są potrzebne szczególnie dla naszych radnych którzy na święto zmarłych chodzą po cmentarzach jak beckhamy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here