Fajerwerki – zachowaj ostrożność!

3

Petardy i fajerwerki, postrzegane jako jeden z elementów dobrej zabawy, mogą stać się przyczyną wielu poważnych wypadków. W czasie przygotowań do powitania Nowego Roku pamiętajmy o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami.

Nieumiejętne obchodzenie się z petardami i fajerwerkami staje się przyczyną groźnych wypadków.Zgodnie z przepisami prawa, w Polsce obowiązuje zakaz używania petard oraz innych środków pirotechnicznych w miejscach publicznych, z wyłączeniem ograniczeń w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku. Nie oznacza to jednak, że w tych dniach nie należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Używanie przedmiotów zawierających wyroby pirotechniczne np. niezgodnie z przeznaczeniem, może spowodować szereg negatywnych konsekwencji i to nie tylko prawnych, ale przede wszystkim zdrowotnych.

Pamiętajmy:

– ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego,

– sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,

– informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków – dzieci pod żadnym pozorem nie powinny odpalać fajerwerków,

– kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.

 

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić, czy:

– obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń,

– elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się,

– podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi,

– wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie, w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania,

– petarda przeznaczona do trzymania w dłoni ma posiadać uchwyt zapewniający bezpieczeństwo podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!),

– dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

 należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;

– korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar, nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych,

– zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem – stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce,

– w stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo – nie odpalajmy petard,

– jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało;

– huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów,

– gdy doszło do wypadku, wezwijmy służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie.

Ostrzegamy przede wszystkim dzieci, by nigdy same nie używały petard i fajerwerków. Do dorosłych apelujemy o rozsądek i rozwagę, by podczas używania takich wyrobów, zachowali szczególną ostrożność.

ZADBAJMY WSPÓLNIE O TO, ABY KONIEC STAREGO ROKU I POCZĄTEK NOWEGO ROKU BYŁ DLA NAS WSZYSTKICH BEZPIECZNY

3 KOMENTARZE

  1. Mieszkańcy ND dobrze wiedzą gdzie należy hukać aby radny promujący nowodębską strzelnicę doznał wybuchowych orgazmów …. Przynajmniej w noc sylwestrową. Może rozum wróci

    • Kupilem w Lidlu 5 bateri po 250zl., i dzisiaj od 20 co godzine bede odpalaj na ul. Mickiewicza do godziny 24 , wiwat Nowy Rok

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here