Konsultacje dotyczące projektu ustawy o OSP z tarnobrzeskimi strażakami

1
Zdjęcia: TVL Tarnobrzeg, Józef Bereski

W dniach 17 i 18 maja w Baranowie Sandomierskim, Gorzycach oraz tarnobrzeskim osiedlu Sobów zostały przeprowadzone spotkania ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i powiatu tarnobrzeskiego, podczas których konsultowano projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej.

W spotkaniu, które odbyło się 18 maja w osiedlu Sobów wziął udział podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec oraz  dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP w Rzeszowie i jednocześnie prezes ZOSP RP w Tarnobrzegu  dh Edward Szlichta. Wszystkie spotkania zostały przeprowadzone z udziałem kierownictwa tarnobrzeskiej komendy, w tym komendanta miejskiego PSP w Tarnobrzegu bryg. Mariana Roga lub zastępcy komendanta st. kpt. Daniela Myszki oraz komendantów miejskich i gminnych ZOSP RP.

W czasie spotkań strażacy dyskutowali nad zapisami nowej ustawy. Wyrażali swoje sugestie, co do ewentualnych korekt w jej zapisach. Zadawane pytania dotyczyły m.in. kryteriów, które powinna spełniać jednostka OSP, aby mogła utworzyć Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą OSP oraz uczestniczyć w działaniach ratowniczych, a także wprowadzenia w ustawie zapisów określających dodatki dla strażaków nie uczestniczących w działaniach, ale wiele lat aktywnie biorących udział w działalności społecznej.

Opracowanie: bryg. Jacek Widuch, KM PSP w Tarnobrzegu
Zdjęcia: TVL Tarnobrzeg, Józef Bereski

/PSP

1 KOMENTARZ

  1. „także wprowadzenia w ustawie zapisów określających dodatki dla strażaków nie uczestniczących w działaniach, ale wiele lat aktywnie biorących udział w działalności społecznej”

    To dla mnie też. Co prawda nie uczestniczę w działaniach, ale też od wielu lat biorę udział w działalności społecznej.

    Można działać społecznie albo, co wygodniejsze, brać udział w działalności społecznej. Należy być na tyle w pobliżu tych, co działają społecznie, żeby w strefie działalności społecznej zostać zakwalifikowanym poprzez energetyczną aurę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here