KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2024 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

0
Fot. Urząd Wojewódzki

1 lutego na terenie województwa podkarpackiego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 30 kwietnia.

Zostanie przeprowadzona przy współudziale: Wojewody Podkarpackiego, starostów (prezydentów miast na prawach powiatów), Szefa Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji i Szefów WCR.

– Łączna liczba osób, które mają być poddane kwalifikacji to 15 tysięcy. Jej celem jest określenie zdolności fizycznych i psychicznych do pełnienia służby wojskowej. W tej grupie są przede wszystkim mężczyźni, ale kwalifikacja dotyczy także kobiet. Oceną stanu zdrowia i predyspozycji tych osób zajmą się 22 powiatowe komisje lekarskie oraz jedna komisja wojewódzka – mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.

Kwalifikacja obejmie w większości osoby w wieku 19 lat, urodzone w 2005 roku.

– Natomiast w przypadku kobiet mówimy o osobach urodzonych w latach 1997 – 2004, które zostały wytypowane do kwalifikacji. To przede wszystkim przedstawicielki takich branż jak informatyka, medycyna, a także tłumaczki. Oczywiście na komisję mogą zgłosić się także inne, chętne osoby, które do tej pory nie były poddane kwalifikacji. To jest tylko rejestracja i wstępne określnie predyspozycji do służby. Nie jest to pobór, ani mobilizacja – wyjaśnia płk. Artur Chapski, szef rzeszowskiego Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Kwalifikacja została ogłoszona przez stosowne obwieszczenie Wojewody. Łącznie obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegać będzie około 15 tys. osób:

– ponad 11 tys. mężczyzn urodzonych w 2005 r. ( rocznik podstawowy),

– ok. 3,5 tys.  mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

– ok. 300 kobiet  (przy czym liczba kobiet znacznie wzrośnie jak wynika z otrzymywanych informacji od sześciu szefów Wojskowych Centrów Rekrutacji).

Ustalenia zdolności do służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej dokonają powołane zarządzeniem Wojewody 22 powiatowe komisje lekarskie. Nadzór nad ich działalnością sprawuje Wojewódzka Komisja Lekarska w Rzeszowie działająca jako organ II instancji w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Do kwalifikacji wojskowej w terminach określonych Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej wzywa właściwy wójt, burmistrz (prezydent miasta). Na jeden dzień zostało zaplanowane do wezwania 30-35 osób.

W przypadku skutecznego doręczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) orzeczenia albo wypisu z treści orzeczenia lub dokumentacji medycznej stwierdzającej niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie których można określić do służby wojskowej (w tym wypadku należy także poinformować właściwego szefa wojskowego centrum rekrutacji na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej) z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej mogą być zwolnione osoby:

– w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

– całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

– zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kwalifikacja wojskowa – CWCR (wojsko-polskie.pl)

fot. Agnieszka Skała, Podkarpacki Urząd Wojewódzki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here