Powiatowa narada o bezpieczeństwie

0
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Ocenie stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2017 roku poświęcono wspólne posiedzenie w tarnobrzeskim Starostwie – Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. O szeroko rozumianym bezpieczeństwie mówili przedstawiciele  policji, straży pożarnej, służb weterynaryjnych i sanitarnych Paweł Bartoszek starosta i wicestarosta Krzysztof Pitra.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zarząd zlewni w Stalowej Woli, Nadzór  Wodny w Tarnobrzegu, którzy przypomnieli, że w 2017 roku zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej dla kilku istotnych zadań mających poprawić bezpieczeństwo i poprawić ochronę przeciwpowodziową na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego. I tu bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Baranów Sandomierski. W harmonogramie planowanych  zadań ujęto rozbudowę obwałowań na rzecze Babulówce. Zakres prac obejmie ponad 4-kilometrowy odcinek prawego i lewego brzegu rzeki w miejscowości Dymitrów Duży. Termin opracowania dokumentacji wyznaczono na koniec listopada 2018 roku.

W trakcie realizacji jest projekt „Wisła etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na odcinku od Skalna Góra w Tarnobrzegu do Koćmierzowa. – Termin realizacji zadania koniec czerwca br.

RZGW w Rzeszowie w ramach RPOWP realizuje inwestycje: Trześniówka V rozbudowa lewego brzeguTrześniówki na terenie os. Sobów i Wielowieś z budową przepompowni w miejscowości Trześń. Wartość zadania ponad 11 milionów złotych. Termin rozpoczęcia prac styczeń 2018 – zakończenie robót wrzesień 2018.

W planach jest także przebudowa lewego wału rzeki Łęg w gminie Grębów, co wpłynie na poprawę ochrony  przeciwpowodziowej miejscowości Grębów i Zabrnie. Zlecono także opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę prawego wału rzeki Trześniówki na terenie miejscowości Trześń i Gorzyce. Termin opracowania dokumentacji – 14 listopada 2018 roku.

Istotnym tematem omówionym przez przedstawicieli – Wody Polskie było przedstawienie zadań będących w przygotowaniu na 2018 rok, na które planowane jest uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji. W planach ujęto zadanie „Łęg IV – rozbudowa lewego i prawego wału rzeki na terenie gminy Gorzyce „. Planowany termin uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji to III kwartał 2018 r., a rozpoczęcie zadania to III kwartał 2019r.

Wartość zadania wyniesie ponad 24 miliony zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here